Wat is de betekenis van Turf?

2024-05-22
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-05-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-22
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

turf

1) (19e eeuw) (Barg.) gestolen goed; (geld)beurs. 'Stevige turf': goed gevulde beurs. • Turf, beurs: stevige turf, weivoorziene beurs. (Onze Volkstaal. Deel 3. 1885. Alphabetische Woordenlijst van het Bargoensch) • Turf, (barg.), beurs; stevige turf = welvoorziene beurs. (Taco H. de Beer en E. Laurillard: Woordenschat, verklaring van woo...

2024-05-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

turf

turf - Zelfstandignaamwoord 1. veen als brandstof 2. dik boek 3. groep van vijf streepjes 4. (Jiddisch-Hebreeuws) gestolen goed 5. (Jiddisch-Hebreeuws) geld, portemonnee turf - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van turven ♢ Ik turf 2. gebiedende wijs van turven...

2024-05-22
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Turf

Turf is gedroogd veen dat vroeger als brandstof werd verbruikt. Toelichting Turf bevat relatief veel water, waardoor het een lage verbrandingswaarde heeft.

2024-05-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

turf

turf - zelfstandig naamwoord 1. stuk gedroogd veen dat als brandstof kan worden gebruikt ♢ in Ierland stoken veel mensen nog op turf 1. een jochie van drie turven hoog [een klein jochie] ...

2024-05-22
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans (2014)

turf

(< Rotw. torf, buit), gestolen goed, geld, beurs: Een stevige turf — een goed gevulde beurs, V. BOLHUIS.

2024-05-22
Golfsportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

turf

(de; g.mv.) 1 - gras(mat) 2 - (met de golfstok uit de grond geslagen) grasplag. Herkomst: Eng., eig. ‘een pol gras met wortels en aarde’, verwant met Nederlands turf (gedolven of gebaggerd veen).

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-22
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Turf

in de uitdr. één turf hoog (ook wel drie turven hoog): schertsend gezegd van een klein persoon. De uitdr. wordt al vermeld door Huizin- ga. In de Duitse volkstaal zegt men dreiKase hoch sein. Pia, die één turf hoge freule op naaldhakken... (Willem Bijsterbosch: Van een knecht, 1987) Twaalfduizend jonge ‘ravers’, de kleinsten hoogstens een jaar of t...