2020-02-19

Tucht

Tucht is een overkoepelende term voor de instrumenten of handelingen die worden verricht om een bepaalde groep of persoon discipline bij te brengen. Tucht wordt hierdoor vaak in verband gebracht met straf of gevangenisstraf. Het doel van handelingen of instrumenten die vallen onder tucht, is het er voor zorgen dat er een gevoel van superioriteit wordt bewerkstelligd, waarbij de instructies en de bevelen van een meerdere blindelings moeten worden opgevolgd. Tucht is daarom geen onomstreden middel...

2020-02-19

tucht

tucht - Zelfstandignaamwoord 1. discipline Privatisering van de woningbouwcorporaties: tucht van staat noch markt Antoniemen ontucht Verwante begrippen kadaverdiscipline, zelfdiscipline

2020-02-19

tucht

tucht - zelfstandig naamwoord 1. het streng handhaven van de regels ♢ in de kazerne heersen orde en tucht Zelfstandig naamwoord: tucht de tucht

2020-02-19

Tucht

Tucht - v. leiding om iem. aan het goede te wennen en van het verkeerde terug te houden, zedelijke leiding: orde en tucht in de school; — scherp toezicht, discipline: onder strenge tucht houden; de tucht handhaven; aan tucht gewende soldaten, kinderen ; kerkelijke tucht; — straf : iem. tucht geven ; — raad van tucht, zie RAAD.

2020-02-19

Tucht

➝ Tuchtrecht.

2020-02-19

tucht

v. [~ tiegen] I. Eig. 1. zedelijke leiding om aan het goede te wennen en van het kwade af te houden : de vaderlijke -. 2. Uitbr. scherp toezicht, discipline, orde : de handhaven; aan gewennen. II. Metn. [middel om de tucht te handhaven] straf : iemand geven; raad van -.