2019-10-20

Trompenburg in 's-Graveland

(Zuidereinde 43), oorspronkelijk Syllisburg genoemd. Een eerste buitenhuis uit 1654 ter plaatse werd in 1673 door plunderende Franse troepen verwoest. In opdracht van admiraal Cornelis Tromp volgde in 1677-'84 herbouw in classicistische stijl, vermoedelijk deels op de oude funderingen. Het door een vijver omgeven gebouw is aan de achterzijde toegankelijk bij het rechthoekige woonhuis met hoog souterrain, bel-etage en schilddak met attiek. Een gang verbindt dit bouwdeel met een achtzijdige koepel...

2019-10-20

Trompenburg in 's-Graveland

(South end 43), originally called Syllisburg. A first country house from 1654 on the spot was destroyed in 1673 by marauding French troops. In 1677-84, commissioned by Admiral Cornelis Tromp, it was rebuilt in classicist style, presumably partly on the old foundations. The building surrounded by a pond is accessible at the rear near the rectangular house with high basement, bell-floor and hip-roof with attic. A corridor connects this building part with an eight-sided dome room at the front. This...