Wat is de betekenis van tromp?

2020
2021-11-29
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Tromp

Een naam die onder meer voorkomt op Urk. Waarschijnlijk is het oorspronkelijk de toenaam van de bekende zeeheld.

2020
2021-11-29
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

tromp

1) (1932) (Vlaanderen, sch.) grote, dikke neus. • .... stompneus, platneus, roodneus, wormenzoeker. snuit van een dier, spitssnuit, snavel, sneb, slurf, slurp, slorp, tromp.... (Ludovicus Brouwers: Het juiste woord. 1965) • (H. Mullebrouck: Vlaamse volkstaal. 1984) • (Herman J. Claeys: Vlaams Dialecten Woordenboek. 2001) 2)...

Lees verder
2019
2021-11-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

tromp

tromp - Zelfstandignaamwoord 1. (veroud.) iets wat een doffe klank voortgebrengt (blaashoorn, midwinterhoorn, olifantssnuit, geweer, kanon) 1. (veroud.) het mondstuk van een geweer of andersoortige vuurmond, waarlangs vroeger de munitie werd ingebracht 2. het mondstuk van een brandw...

Lees verder
2004
2021-11-29
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Tromp

Bouwkundig gemetseld element dat op een vierhoekige basis geplaatst wordt als overgang naar een ronde of meerhoekige bovenbouw.

2002
2021-11-29
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

tromp

Een tromp is een onderdeel van een koepel-gewelf op een vier- of veelhoekig grondvlak; de trapsgewijze overgang in de hoeken van recht naar rond; i.t.t. pendentief is de overgang trapsgewijs en niet bol.

1994
2021-11-29
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Tromp

[vermoedelijk van Fr. trompe, met de grondbet. 'buis'] 1 voorste uiteinde van de loop van een geweer of van een kanon; 2 mondstuk van brandslang; 3 olifantsslurf; 4 (veroud.) bazuin, jagershoorn; 5 (Z.N.) kindertrompet, toeter.

Lees verder
1994
2021-11-29
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Tromp

Tromp, Cornelis, Nederlands vlootvoogd, *9.9.1629 Rotterdam, +29.5.1691 Amsterdam. Cornelis was een zoon van Maarten Harpertsz. → Tromp. Als schout-bij-nacht streed hij in de Eerste → Engelse Oorlog en in de Vierde → Noordse oorlog en kwam hij in 1663 in de Middellandse Zee in actie tegen de Algerijnse kapers. In de Tweede Engelse Oorlog werd hij t...

Lees verder
1981
2021-11-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Tromp

1. Maarten Harpertszoon (1598— 1653), luitenant-admiraal, onderscheidde zich tegen de Duinkerker kapers en bij de vernietiging van de tweede Spaanse Armada (Duins 1639). Zijn weigering de Britse vlag te groeten leidde in 1652 tot de Eerste Engelse Oorlog. Hij sneuvelde bij Terheide (1653). Hij was geliefd bij al het scheepsvolk, dat hem &bdqu...

Lees verder
1973
2021-11-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

tromp

v./m. (—en), (heraldiek) hoorn (ook als wapenstuk); voorste opening van de loop van een vuurwapen, van de slang van een brandspuit; slurf van een olifant.

Lees verder
1969
2021-11-29
Pieter Scheen

Rode Scheen: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Tromp

Tromp - zie A. Kuiper.

1964
2021-11-29
voornamen

Voornamenboek

Tromp

m Een naam die voorkomt op Urk, eenmaal elders aangetroffen. Waarschijnlijk is het oorspr. de toenaam van de bekende zeeheld.

Lees verder
1958
2021-11-29
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

TROMP

Solco, tabaksfabrikant (Woudsend 21.1. 1814Harlingen 1.7.1878). Een der voormannen van het Fr. Réveil; voorstander van chr. onderwijs; zendingsvriend. Zie: Wumkes, Réveil, 192-198.

Lees verder
1950
2021-11-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Tromp

v. (-en), 1. (veroud.) blaashoorn, jagershoren, bazuin; — (herald.) hoorn als helmstuk; 2. slurf, olifantssnuit; 3. voorste opening van de loop van een vuurwapen, kanonmondstuk; — mondstuk van de slang van een brandspuit; 4. (bouwk.) trapsgewijze uitmetuitmetseling in de hoeken van een vierkant kerkruim tot vorming van een achthoekig gr...

Lees verder
1949
2021-11-29
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Tromp

Cornelis, (1629-1691), Ned. vlootvoogd, zoon van Maarten Hzn T. Vocht in de ie Eng. oorlog, de Noordse oorlog, tegen de Algerijnse zeerovers en in de 2e Eng. oorlog onder De Ruyter. Zijn onvoorzichtige aanvalstactiek leidde Aug. 1666 tot de nederlaag ter hoogte van Nieuwpoort; werd deswege ontslagen. 1672 weer in zeedienst terug; vocht 1672/73 tege...

Lees verder
1937
2021-11-29
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

tromp

v. -en; (Fr. trompe): 1. blaashoorn, bazuin, (met doffe of schallende toon): blazen op trompen; 2. slurf: de tromp van de olifant; 3. vooreinde, loop van een geweer; mondstuk van een kanon: de tromp van een geweer.

Lees verder
1933
2021-11-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Tromp

1) M. H. (1598/1653), Ned. vlootvoogd, was reeds op 26-jarigen leeftijd kapitein v/e oorlogsschip, 1637 luit.-gen., won 1639 den zeeslag bij Duinkerken, versloeg 1652 de Eng. vloot bij Dover, werd 1653 bij Portland verslagen, trachtte tevergeefs de daarop volgende blokkade v/d Holl. kust te verbreken; 2) C. (1629/’91) in 1678 luit.-gen. v/d H...

Lees verder
1926
2021-11-29
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Tromp

In onze geschiedenis zijn de beide Trompen, Maarten Harpertszoon en Cornelis, zoon van den eersten, beroemd geworden. De vader, zoon van een scheepskapitein, voer reeds jong met zijn vader mee en werd zoo geoefend in den strijd tegen de Duinkerker kapers. In 1639 behaalde hij de overwinning op de tweede Spaansche Armada bij Duins. Hij streed in den...

Lees verder
1916
2021-11-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Tromp

Tromp - Naam van een geslacht, waartoe behooren twee Nederl. vlootvoogden. 1) Maarten Harpertsz. T., geb. 1598 te Brielle, nam reeds op jeugdigen leeftijd deel aan de tochten van zijn vader en bracht twee jaar in gevangenschap door, toen het schip van zijn vader genomen was door Barbarijsche zeeroovers. Na een tijdlang op een timmermanswerkplaats t...

Lees verder
1898
2021-11-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Tromp

Tromp - v. (-en) werktuig waarmede een doffe klank wordt voortgebracht, blaashoorn, jagershoren, bazuin ; — olifantssnuit; — vooreinde van een schietgeweer, kanonmondstuk.

Lees verder
1870
2021-11-29
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Tromp

Tromp. Onder dezen naam vermelden wg: Maarten Harpertszoon Tromp, een beroemd Nederlandsch admiraal, geboren te Brielle in 1597. Zijn vader was scheepsbevelhebber in dienst der Republiek; aan boord bij dezen woonde hij op 9-jarigen leeftijd den slag vóór Gibraltar bij, was tegenwoordig bij het sneuvelen van zijn vader op de kust van Guinea in een g...

Lees verder