Wat is de betekenis van troef asking?

1998
2021-05-08
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

troef asking

Conventioneel bod waarmee naar het bezit van de partner in de overeengekomen troefkleur wordt gevraagd. In bepaalde systemen kan soms op een laag niveau een ‘troef asking’ gedaan worden. In de meeste natuurlijke systemen gebeurt dit meestal pas boven het manche-niveau. Zie ook: grootslemforcing; Roman keycard Blackwood

Lees verder