Wat is de betekenis van triomfboog?

2023-10-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

triomfboog

triomfboog - zelfstandig naamwoord uitspraak: tri-omf-boog 1. boog ter ere van een overwinnaar of overwinning ♢ de Romeinen hebben prachtige stenen triomfbogen opgericht Zelfstandig naamwoord: tri-omf-boog de triomfb...

2023-10-01
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

triomfboog

Een triomfboog is: 1) bij de Romeinen een rijk versierd poortgebouw ter ere van een keizer; 2) in een kerk de boog in het middenschip op de scheiding van koor en transept.

Direct toegang tot alle 15 resultaten over triomfboog?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Triomfboog

de gewoonlijk rijk versierde, groote boog in het kerkgebouw, die toegang geeft tot het → koor. Onder den triomfboog staat het → doksaal of het → koorhek of bevindt zich de → trabes.

2023-10-01
Archeologische Encyclopedie

H. Arends (1962)

Triomfboog

Aanvankelijk voetstuk voor een beeldengroep groeit hij uit tot een ereboog met reliëfs, die de roemrijke daden v.d. keizers verheerlijken.

2023-10-01
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Triomfboog

1. monumentale poort uit de Romeinse keizertijd, gebouwd in de openlucht als stenen gedenkteken voor een overwinnend keizer of veldheer, zie Romeinen – derde eeuw; 2. stenen gewelfboog in triomfpoorten; ook gewelfboog in na-Constantijnse kerkbasilieken, die het schip architecturaal scheidt van de apsisruimte en -versiering; later de grens tus...

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Triomfboog

m. (...bogen), 1. erepoort, zegeboog; 2. welfboog tussen het schip en het priesterkoor in een kerk.

2023-10-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

triomfboog

m. -bogen; gedenkteken voor veldheren of keizers, zoals Rome enz.: ereboog; welfboog tussen schip en priesterkoor in een kathedraal enz.

2023-10-01
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Triomfboog

b/d Rom. rijk met beeldhouwwerk versierde poort, opgericht ter herinnering a/e behaalde overwinning.

2023-10-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Triomfboog

(bouwk.), 1° In kerken de scheidboog tusschen koornis of koorabsis en de overige kerk. Aanvankelijk stond het altaar onder den t. 2° Monument, in den vorm van een vrijstaande poort of boog, zooals deze oorspronkelijk door de Romeinen werden opgericht, ter eere van hun legeraanvoerders en keizers, die als triumphators (➝ Triumphus) in Rome t...

2023-10-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

triomfboog

m. (...bogen) erepoort, zegeboog 1. als gedenkteken van keizers en veldheren 2. Kat. welfboog tussen het schip en het koor van een kerk.

2023-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Triomfboog

m. (-bogen), 1. (Romeinse Rijk) herinneringsteken in de vorm van een stenen of marmeren boog ter ere van een zegevierende veldheer of keizer; (thans) erepoort; 2. (kerkbouw) welfboog tussen schip en priesterkoor. De oudste triomfbogen, die alleen nog uit geschriften bekend zijn, dateren van ca.190 v.C. De bekendste bogen uit de oudheid zijn de bo...

2023-10-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Triomfboog

Triomfboog of eereboog, in het oude Rome vrijstaande of een straat overspannende bogen, welke de beelden van veldheeren of keizers dragen. Onder de keizers steeg de pracht dezer bouwwerken verbazend; zij werden toen met allerlei zuilen, beelden, reliefs en inscripties versierd. In Rome staan nog de triomfbogen van Titus, van Septimius Severus en va...

2023-10-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Triomfboog

juister eereboog, in het oude Rome vrijstaande of een straat overspannende bogen, welke op hun attica de voorstelling of de beelden van veldheeren of keizers dragen. Onder de keizers steeg de pracht dezer bouwwerken verbazend; zij werden toen met allerlei zuilen, beelden, reliefs en inscripties versierd. In Rome staan nog de triomfbogen van Titus,...

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Triomfboog

Triomfboog - m. (...bogen), eerepoort, zegeboog; (R.-K.) welfboog tusschen het schip en het priesterkoor eener kerk; ...DAG, m. (-en), dag waarop een triomf gevierd wordt.

2023-10-01
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Triomfboog

Triomfboog (Ren), arcus of fornix triumphalis, was een gedenkteeken ter eere van zegevierende veldheeren of keizers gesticht, namelijk eene boogvormige, alleenstaande poort. De bewaard geblevene triomfbogen te Rome zijn, behalve de bouwvallen van dien van Drusus, die van Titus, Septimius Severus en Constantinus. Andere dergelijke bogen zijn eerebog...