Wat is de betekenis van trigonometrie?

2019
2022-07-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

trigonometrie

trigonometrie - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) een deel van de wiskunde die zich bezighoudt met driehoeken en in het bijzonder de goniometrische functies Woordherkomst afgeleid van het Griekse 'gōnon' (hoek) met het voorvoegsel tri- met het achtervoegsel -metrie Synoniemen driehoeksmeting, goniometrie Verwante...

Lees verder
1994
2022-07-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Trigonometrie

[v. Lat. trigonalis = driehoekig; zie meter] driehoeksmeting, leer om uit bep. elementen van een driehoek de andere te berekenen.

1993
2022-07-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Trigonometrie

driehoeksmeting

1981
2022-07-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

trigonometrie

driehoeksmeting, deel van de meetkunde dat zich bezighoudt met de betrekkingen tussen zijden en hoeken bij vlakke en ruimtelijke driehoeken.

1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Trigonometrie

[Gr.], v., driehoeksmeting,

1955
2022-07-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Trigonometrie

driehoeksmeting

1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Trigonometrie

(<Gr.), v., 1. driehoeksmeting, deel der wiskunde dat uit 3 gegevens van een driehoek de overige 3 leert berekenen, onderscheiden in vlakke en bolvormige trigonometrie, naarmate de driehoek een plat vlak of een deel van een bol is; 2. leerboek daarover; 3. les daarin: wij hebben vanmiddag trigonometrie.

Lees verder
1949
2022-07-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Trigonometrie

soort algebraïsche meetkunde, die de goniometrie op driehoeksverhoudingen toepast.

1948
2022-07-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

trigonometrie

v. driehoeksmeting.

1939
2022-07-04
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Trigonometrie

(< Gr. = driehoek; = meten). De naam dateert uit 1595.

1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

trigonometrie

v.; (tri zie ald. + Gr. gonia = hoek): driehoeksmeting.

1933
2022-07-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Trigonometrie

Driehoeksmeting, i/d wisk. berekening der elementen v/d driehoek door middel v. → goniometrie.

1933
2022-07-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Trigonometrie

➝ Driehoeksmeting; Boldriehoeksmeting.

1916
2022-07-04
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Trigonometrie

Driehoeksmeting.

1916
2022-07-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Trigonometrie

Trigonometrie - Wanneer in een figuur een voldoend aantal lijnen en hoeken bekend is, is het mogelijk de overige te berekenen. Voor zoover dit niet geschieden kan met behulp van de planimetrie, roept men de hulp in van de goniometrie, welke een verband legt tusschen zijden en hoeken van een rechthoekigen driehoek. Deze op de berekening van figuren...

Lees verder
1898
2022-07-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Trigonometrie

Trigonometrie - v. driehoeksmeting : deel der wiskunde dat uit 3 gegevens van een driehoek de overige 3 leert berekenen : vlakke en bolvormige trigonometrie, naarmate de driehoek een plat vlak of een deel van een bol is ; een leerboek daarover ; les daarin : wij hebben van middag trigonometrie.

1870
2022-07-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Trigonometrie

Trigonometrie of driehoeksmeting. Over de driehoeksmeting hebben wij reeds onder dat woord de hoofdzaken medegedeeld. Wij hebben deze beschouwd uit een geometrisch oogpunt. De trigonometrie houdt zich echter vooral bezig met de berekening der driehoeken; zij onderstelt derhalve de kennis van de algebra. In de eerste plaats stelt zij de verhouding v...

Lees verder
1864
2022-07-04
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

trigonometrie

trigonometrie - v. gmv. driehoeksmeting

Gerelateerde zoekopdrachten