Wat is de betekenis van Tribus?

2024-06-14
XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jos Liefrink (1989)

Tribus

Tribus - Een van de drie oorspronkelijke stammen, die samen de oude stadstaat van Rome vormden, nl. de Tities, de Ramnes en de Luceres. Het is bijna zeker dat deze tribus in oorsprong etnische groepen waren en geen lokale, al heeft men gemeend te mogen vaststellen dat de Ramnes, met Romulus als eerste koning, op de Palatinus woonden, de Tities op d...

2024-06-14
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Trĭbŭs

ūs, f. 1. een der drie stammen of stamtribus (Ramnes, Tities, Luceres) der vrije Romeinse burgers, sedert Servius Tullius een der zo genoemde afdelingen der Romeinse burgers, vier voor de stad (tribus urbanae), en verder oorspronkelijk 26, later 31 voor de ager Romanus (tribus rusticae), een tribus, tribu movere,...

2024-06-14
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Tribus

(= stam, gouw, wijk), oorspronkelijk naam van de drie stammen van het Romeinse volk, de Ramnes, Tities en Luceres: hier is tribus nog een ethnisch begrip (stam). De betekenis van deze ethnische tribus werd snel overschaduwd door de later ingevoerde locale tribus (volgens de overlevering sinds koning Servius Tullius), de wijken,...

2024-06-14
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Tribus

Romeinsche naam voor: allereerst de drie stammen, waaruit de oorspronkelijke bevolking zou hebben bestaan: Ramnes, Tities en Luceres. Reeds in den Koningstijd krijgt de naam plaatselijke beteekenis: voor de stadsdeelen, waarin Servius Tullius Rome verdeelde. Eerst vier tribus urbanae: Suburana, Esquilina, Palatina, Collatina. Het aantal tribus groe...

2024-06-14
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Tribus

[Lat.], m. (tribus), 1. (hist.) politieke en administratieve eenheid in het oude Rome; wijk; 2. (taxonomie) groep van een aantal geslachten binnen een familie. In het oude Rome waren de burgerij, patriciërs en plebejers, verdeeld in tribus. Oorspronkelijk waren er drie naar geslachten ingedeelde tribus (tribuun), maar sinds de 5e eeuw v.C. wa...

2024-06-14
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Tribus

Tribus - (Lat.), in het oude Rome de deelen van het volk in staatkundigen en administratieven zin, doch in verschillende tijden in verschillende beteekenis. In de oudste staatsregeling zouden T. geheeten hebben de drie stammen, waaruit de Romeinsche staat gevormd was: de Lat. Ramnes, de Sabijnsche Tities en de laatst bijgekomen Lucĕres. Elk dezer s...

2024-06-14
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Tribus

(lat.) in het oude Rome de doelen van het volk in staatkundigen en administratieven zin, doch in verschillende tijden in verschillende beteekenis. In de oudste staatsregeling zouden T. geheeten hebben de drie stammen, waaruit de rom. staat gevormd was: de lat. Ramnes, de sabijnsehe Tities en de laatst bijgekomen Luceres. Elk dezer stamtribus was in...

2024-06-14
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Tribus

Tribus is in de eerste plaats de naam van de drie stammen van het oorspronkelijke (Patricische) Romeinsche volk, van die der Ramnes, Titres en Luceres, van welke de eerste uit het volk van Komulus, de tweede uit de vervolgens onder Komulus en Titus Tatius met dat volk vereenigde Sabijnen en de derde, naar men veelal meent, uit Etruscers bestond. Ie...