Wat is de betekenis van Trias Ecologica?

2024-02-24
Begrippen duurzaam bouwen

Rijksoverheid

Trias Ecologica

De Trias ecologica is een manier van denken en handelen volgens drie stappen. De Trias ecologica methode is bruikbaar bij het omgaan met bouwen, en materialen, energie, water, gezondheid enzovoort. Het idee is om in- en uitstroom zoveel mogelijk te beperken, steeds in drie stappen. In: 1. Beperk de vraag: voorkom onnodig gebruik 2. Gebruik duurzame...