Wat is de betekenis van Trend?

2024-02-22
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

trend

(zelfstandig naamwoord) [alg.] tendens, ontwikkeling(slijn), neiging - Als deze tendens zich doorzet, zijn auto's met benzinemotor binnen enkele jaren hopeloos ouderwets. [alg.] mode, modeverschijnsel, toonaangevend § - Opeens ging menig, vooral jonge, man een baard dragen. Wat gaat er achter dat modeverschijnsel schuil, vroeg een be...

2024-02-22
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Trend

Een trend is een koers die zich gedurende een langere periode in een bepaalde duidelijke richting beweegt. Een trend kan naar veel verschillende onderwerpen verwijzen. De economische trend is erg interessant voor economen en beleggers. Aan de hand daarvan kunnen zij de economische groei bepalen en profiteren van plotselinge veranderingen binnen de...

2024-02-22
Blockchain woordenboek

Redactie Ensie (2021)

Trend

trend is de richting van cryptocurrency gedurende een langere periode of de verwachte richting daarvan.

2024-02-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

trend

trend - Zelfstandignaamwoord 1. richting waarin zich iets ontwikkelt 2. nieuwe mode Verwante begrippen neiging, richting, stemming, strekking, stroming, tendens, tendentie

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

trend

trend - zelfstandig naamwoord 1. richting waarin iets zich ontwikkeld ♢ de aandelenprijzen ontwikkelen zich in opwaartse trend 2. de heersende of voorspelde mode ♢ minirokken zijn de nieuwe trend Z...

2024-02-22
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

trend

trend - Term uit de technische analyse. Een duidelijk opgaande of neergaande beweging die wordt gekenmerkt door opeenvolgende hogere toppen en bodems in een koersgrafiek (uptrend) of door opeenvolgende dalende toppen en bodems (downtrend). Het uitgangspunt voor een technisch analist is dat de kans dat een bepaalde trend zich voortzet groter is dan...

2024-02-22
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

trend

Een trend is een modieuze stroming van korte duur, dus weer snel uit de mode.

2024-02-22
Pierewaaien (Quiz)

Genootschap Onze Taal (2001)

trend

Het Engelse woord trend ('tendens') is a ontleend aan het Japanse terentè (‘rage’); b verwant met het Nederlandse werkwoord drentelen; c ontleend aan het Latijnse werkwoord transferre (‘overbrengen’).

2024-02-22
Kleine encyclopedie van het snobisme

Anton Moonen (2000)

Trend

Alle trends dient men als snob te vermijden: stilisten uit alle genres, al degenen die denken dat men mode kan dicteren. Elke mode is vanaf het moment van zijn geboorte veroordeeld tot kopieën en massaproductie. Massasmaak en snobisme hebben niets gemeen. In deze milieus gebruikt men maar al te vaak het schrikbarende woord ‘lifestyle’, en de meeste...

2024-02-22
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Trend

[Eng. = richting, loop, van to trend = in een bep. richting gaan, van OEng. trendan = rollen] oorspr.: alg. verloop van statistische cijfers in een grotere tijdsruimte (dus afgezien van toevalsschommelingen); richting van ontwikkeling, ontwikkelingsgang, tendens; ook: mode.

2024-02-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Trend

algemeen verloop; ontwikkelingslijn

2024-02-22
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

trend

De algemene tendentie van een tijdreeks in de loop van de tijd. Te onderscheiden van cyclische, seizoen- en toevallige fluctuaties.

2024-02-22
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

TREND

Codenaam van een korte-termijn-landingsverwachting, die wordt toegevoegd aan een METAR of een SPECI. De TREND is een verwachting in verkorte vorm van zicht, wolkenbasis, en significant weer, geldig voor twee uren volgend op het tijdstip van waarneming van de bijbehorende METAR. Zie ook: GAFOR Zie ook: SIGMET Zie ook: TAF

2024-02-22
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Trend

Het systematische niet-periodieke verloop van een verschijnsel of variabele, doorgaans in de tijd gezien.

2024-02-22
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

trend

Engels woord voor richting, neiging. Wordt vooral gebruikt om een bepaalde economische ontwikkeling aan te geven, b.v. de trend van de lonen, de trend van de beurskoersen is ongunstig.

2024-02-22
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

trend

geleidelijk proces van veranderingen als verdere aanpassing aan weinig veranderde leefwijzen.

2024-02-22
Recht voor z'n raap

Rouke G. Broersma (1970)

Trend

nieuwe lijn, richting, mode.

2024-02-22
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Trend

algemeen verloop; loop, richting.

2024-02-22
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

trend

I. lopen, neigen, gaan of wijzen in zekere richting; zich uitstrekken (naar towards); II. loop, gang, richting; neiging, stroming; bocht.

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Trend

(Eng.), v., het algemeen verloop in de tijd dat een reeks statistische cijfers vertoont, waarbij toevallige en seizoenschommelingen buiten beschouwing worden gelaten.