2020-02-29

Trekkingsrecht

Het trekkingsrecht geldt voor iedereen die in of na 2015 een persoonsgebonden budget (PGB) van de gemeente of het zorgkantoor krijgt. Doel van het trekkingsrecht is fraudebestrijding: PGB-houders krijgen de budgetten namelijk niet meer op hun eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert de budgetten. Cliƫnten die langdurige zorg, ondersteuning, begeleiding of jeugdhulp nodig hebben, kunnen dit inkopen via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Om fraude tegen te gaan en om...