Wat is de betekenis van Trekker voor het wegverkeer?

2018
2023-03-20
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Trekker voor het wegverkeer

Motorvoertuig voor het wegverkeer, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen voor het trekken van andere wegvoertuigen zonder eigen krachtbron (hoofdzakelijk opleggers). Landbouwtrekkers zijn uitgesloten. Bron: Geïllustreerde woordenlijst vervoersstatistiek.

Lees verder