2019-10-19

Transvaal

Transvaal - Eigennaam 1. (geschiedenis) (toponiem) voormalige provincies van Zuid-Afrika van 1910 tot 1994 2. (geschiedenis) voormalige onafhankelijk land in Zuidelijk Afrika van 1852 tot 1902 dat geregeerd werd door Boeren Woordherkomst afgeleid van (de rivier) Vaal met het voorvoegsel trans-

2019-10-19

Transvaal

Transvaal (De), eene voormalige, thans in de Britsche bezittingen ingelijfde republiek in Zuid-Afrika en de meest noordelijk gelegene Europésche volkplanting aldaar, strekt zich uit van de Vaal-rivier, eene zijrivier van de Oranje-rivier, ten zuiden over den Steenbokskeerkring heen tot aan den oever der Limpopo ten noorden en van de Kalahari-woestijn ten westen tot nagenoeg aan den Indischen Oceaan ten oosten, heeft eene oppervlakte van 5379 □ geogr. mijl en is hoofdzakelijk eene hoogvlakte,...

2019-10-19

Transvaal

Transvaal - prov. van het Britsch dominion: Zuid-Afrikaansche Unie, 286.000 K.M.2. De bevolking bedroeg in 1911 1.686.000 zielen, waarvan 420.600 blanken. In 1918 was de blankenbevolking gestegen tot 500.600. Het grootste deel der T. omvat een deel der z.g. Boerenhoogvlakte. Het Oostelijke deel bestaat uit het Noordelijke verlengde van het Drakensgebergte met den ten O. daaraan grenzenden plateautrap tot aan het Lebombogebergte. In het Z., van de Vaal tot de lijn Lijdenburg-Pretoria, vindt men h...

2019-10-19

Transvaal

is een provincie van de Unie van Zuid-Afrika, een Brits dominion. Zij ligt benoorden den Oranje-Vrijstaat, aan gene zijde van de Vaal. Nadat in 1820 een vreemde volksstam, de Matabelen, de oorspronkelijke bevolking vrijwel had uitgeroeid, drongen de Boeren uit den Oranje-Vrijstaat onder aanvoering van Potgieter, Maritz en Davids over (trans) de Vaal — vandaar’t woord Transvaal — en verdreven de Matabelen.Algemeen bekend is wel, hoe de Transvaalse Boeren, na aanvankelijk door de...