Wat is de betekenis van transmutatie?

2023-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

transmutatie

transmutatie - Zelfstandignaamwoord 1. het overgaan in iets anders de alchemisten geloofden in de transmutatie van lood in goud 2. (natuurkunde) (kernfysica) het omzetten van atoomkernen in andere waardoor een ander element ontstaat 3. (biologie) veronderstelde geleidelijke overgang tot ee...

Lees verder
2023-05-30
Jules Grandgagnage

Schrijver op Ensie

Transmutatie

Transmutatie is in de alchemie de omzetting van basiselementen in edele metalen, zoals goud of zilver. De kunstmatige productie van goud, "chrysopoeia", was een doel van alchemisten, die streefden naar de ontwikkeling van een Steen der wijzen die in staat zou zijn tot transmutatie. De alchemisten probeerden dit met chemische reacties te b...

Lees verder

Direct toegang tot alle 19 resultaten over transmutatie?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-30
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Transmutatie

[Lat. transmutatio = omzetting (van letters), van trans-mutare, trans-mutatum = ver-wisselen] 1 (alg.) verandering in een andere soort; 2 (kernfysica) omzetting van een bep. kernsoort in een andere.

Lees verder
2023-05-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Transmutatie

overgang in iets anders

2023-05-30
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

transmutatie

van elementen, in de kernfysica het omzetten van het ene element in het andere door middel van beschieting met snelle geladen deeltjes.

2023-05-30
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

transmutatie

ene type organisme kan snel overgaan in een ander type.

2023-05-30
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Transmutatie

omzetting, verandering; transmutatieleer : leer, volgens welke de organismen op aarde uit zeer eenvoudige grondvormen zijn voortgekomen

2023-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Transmutatie

(<Lat.) v. (-s), overbrenging of het overgaan in een andere soort; (alchemie) het veranderen van een metaal in een edeler; (chemie) het veranderen van een element in een ander.

2023-05-30
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Transmutatie

(Lat. transmutatie = verplaatsing, onderlinge verwisseling; → transmuteren). Verandering; spec. van atoomkernen in andere.

2023-05-30
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

transmutatie

v.verandering; overgang v. h. ene element i. h. andere, bv. radium eerst in helium en daarna in lood; —theorie, v. de mening dat alle organismen v. d. aarde uit één of enige weinige hoogst eenvoudige stamvormen zich ontwikkeld hebben.

2023-05-30
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Transmutatie

is de overgang van het ene chemische element in het andere. De transmutatie van onedele metalen in goud was het doel van de alchemisten (z alchemie), dat echter nimmer werd verwezenlijkt. Ook in de moderne tijd heeft men nog weleens (ten onrechte) de (niet-radioactieve) transmutatie van kwikzilver in goud (Miethe) menen te constateren.Wij we...

Lees verder
2023-05-30
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

transmutatie

v. verandering.

2023-05-30
Occult woordenboekje

D. van Veen Jzn. (1936)

Transmutatie

in de alchemie: het veranderen van het ene metaal in het andere. In de nieuwere chemie b.v. de overgang van radium A tot en met G.

Lees verder
2023-05-30
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Transmutatie

het omzetten v/e sclieik. element i/e ander; v. oudsher beproefd d/d alchimisten, welke op deze wijze uit onedele metalen goud wilden verkrijgen. Door de moderne sclieik. is de mogelijkheid v. transmutatie jarenlang ontkend; i/h licht der ontdekkingen v/d laalsten tijd (o.a. in verband m/h verschijnsel der radio-acliviteit) wordt do t. evenwel alth...

Lees verder
2023-05-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Transmutatie

van elementen, ➝ Grondstofwisseling.

2023-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

transmutatie

v. (-s) verandering.

2023-05-30
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Transmutatie

Transmutatie - der elementen of de verandering van een scheikundige grondstof, b.v. een metaal in een ander, was in de tijden der alchemie algemeen aangenomen. Men zocht toen vooral naar de tr. der niet edele metalen in edele. Met het opkomen der moderne chemische begrippen in het eind van de 18de eeuw, heeft men de mogelijkheid van t. ontkend. Eer...

Lees verder
2023-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Transmutatie

[Lat.], v. (-s), overbrenging of het overgaan in een andere soort, m.n. het omzetten van een chemisch element in een ander. Lange tijd werd door alchemisten getracht door middel van chemische reacties een transmutatie te bewerkstelligen (m.n. goud te vervaardigen). Transmutatie is echter alleen mogelijk door middel van kernreactie. In 1919 vond Rut...

Lees verder
2023-05-30
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

transmutatie

transmutatie - v., omzetting, verandering; ,,transmutatie-leer” :leer, volgens welke de levende organismen uit zeer eenvoudige grondvormen zijn voortgekomen.