Wat is de betekenis van Transitie?

2019
2020-12-05
Nico M. van Straalen

Em. Professor of Animal Ecology

Transitie

Substitutie in het DNA van een purine-nucleotide (A of G) naar de andere purine, of van een pyrimidine (C of T) naar de andere pyrimidine; staat tegenover transversie De vier stikstofbasen in het DNA (adenine, guanine, cytosine en thymine) behoren chemisch gezien tot twee verschillende groepen; A en G zijn purines en C en T zijn pyrimidines. De pur...

Lees verder
2019
2020-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

transitie

transitie - Zelfstandignaamwoord 1. overgang of omschakeling De transitie naar duurzame energie verliep niet zonder slag of stoot. Woordherkomst afgeleid van het Franse transition (met het voorvoegsel trans- en met het achtervoegsel -ie) Synoniemen overgang

Lees verder
2016
2020-12-05
Duurzaam

Begrippen Rijksoverheid duurzaam bouwen en verbouw

Transitie

Een transitie is een structurele verandering van de maatschappij, die het resultaat is van op elkaar ingrijpende en elkaar versterkende grootschalige technologische,economische, ecologische, sociaal-culturele en institutionele ontwikkelingen. Een transitie is een procesinnovatie die een (deel van de) maatschappij compleet verandert en als vernieuwi...

Lees verder
1948
2020-12-05
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

transitie

v. overgang van het ene onderwerp op t andere of v. d. ene toon Ii de andere.

1914
2020-12-05
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

transitie

transitie - v., overgang van ’t eene onderwerp op ’t andere;van den eenen toon in den anderen; doorvoer.

1864
2020-12-05
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

transitie

transitie - v. (transitiën), overgang van het eene onderwerp tot het andere, overgang van den eenen toon in den anderen