Wat is de betekenis van Transfer?

2019
2021-05-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

transfer

transfer - Zelfstandignaamwoord 1. overdracht Woordherkomst (met het voorvoegsel trans-)

Lees verder
2017
2021-05-08
Politie

Jargon & Slang van Politieagenten en rechercheurs

Transfer

Transfer - transport van een groep gevangenen. Er zijn vaste diensten belast met dit vervoer. Alleen in Vlaanderen gebruikelijk.

2017
2021-05-08
Nederlandse Spoorwegen

Schrijver op Ensie

Transfer

Een transfer is een Route tussen de treinen, en tussen trein en aansluitend vervoer.

2017
2021-05-08
Digischool

Begrippenlijst toerisme

Transfer

Een transfer is het vervoer van de plaats van aankomst naar de plaats waar het onderdak is.

2016
2021-05-08
Koninklijke Nederlandse Hockeybond

Begrippenlijst Koninklijke Nederlandse Hockeybond

Transfer

Een transfer is een spelverplaatsing in de breedte van het veld.

2013
2021-05-08
Reiswoordenboek

Reisbegrippen omschreven

Transfer

Transfer is het vervolgvervoer. Dit kan een vervolgvlucht met een vliegtuig zijn. Het kan ook het vervoer van het vliegveld naar uw hotel of appartement zijn.

2010
2021-05-08
Leerboek HRM

Leerboek HRM

Transfer

Het effect van het geleerde op de werksituatie. Dat effect kan zowel positief als negatief zijn.

2003
2021-05-08
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

transfer

transfer - Engelse term voor betaling van geld via een bank, met name naar het buitenland. Ook: de overdracht van een bepaald goed of een bepaald recht aan iemand anders .

1999
2021-05-08
Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Transfer

Een van de drie criteria, naast complexiteit en verantwoordelijkheid, die het niveau van een kwalificatie bepalen. Het geeft de mate aan waarin een beroepsbeoefenaar in staat is kennis en (beroeps)vaardigheden toe te passen in de praktijk (Commissie kwalificatiestructuur, 1996).

1998
2021-05-08
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

transfer

Conventioneel bod dat lengte belooft in een bepaalde kleur en partner vraagt die kleur op het laagst mogelijke niveau te bieden. Transferbiedingen worden met name toegepast na een sterke SA-opening van de partner met als primaire doel het eindcontract door de sterke hand te laten afspelen. In de oorspronkelijke versie, geïntroduceerd door de Amerik...

Lees verder
1994
2021-05-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Transfer

[Eng., van Lat. trans-ferre = over-dragen] 1 overdracht, overbrenging, overmaking spec. van verschuldigde geldbedragen bij internationale betalingen; 2 (sp) overdracht tegen betaling van een beroepsspeler aan een andere club; 3 overdrukplaatje dat een afbeelding of tekst op iets anders overbrengt.

Lees verder
1993
2021-05-08
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Transfer

overmaking; overdracht; vervoer van en naar het vliegveld; verkoop van een sporter aan een andere club

1988
2021-05-08
Klein hotelvademecum

Klein hotelvademecum

Transfer

Het overboeken van de ene rekening naar de andere. Overstappen (openbaar vervoer).

1981
2021-05-08
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

transfer

overdracht, overboeking van een geldbedrag in vreemde valuta naar het buitenland. Bij het beroepsvoetbal spreekt men ook van transfer: spelers staan op de transferlijst als zij in aanmerking komen om tegen een bepaald bedrag aan een andere club verkocht te worden.

1973
2021-05-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

transfer

[<Eng.], m./o. (-s), 1. (economie) overdracht, m.n. het overmaken van bedragen in het internationale betalingsverkeer (e); 2. (beroepssport) overdracht van een speler aan een andere club, tegen betaling (e); 3. overdrukplaatje; 4.(psychologie) de invloed die een vroeger geleerd gedrag op nieuwe leerprocessen uitoefent (e). (E) ECONOMIE. De were...

Lees verder
1965
2021-05-08
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

TRANSFER

overdracht; verplaatsing van een gewoonte van het ene naar het andere voorwerp. Als iemand kan tikken op een schrijfmachine is dat gunstig voor het leren van de mecanografie (het opschrijven van inlichtingen op geperforeerde kaarten).

1955
2021-05-08
vreemd

Vreemde woordenboek

Transfer

overdracht; het overmaken van bedragen in het internationale betalingsverkeer

1950
2021-05-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Transfer

(<Eng.), v., overdracht, bep. het overmaken van bedragen in het internationale betalingsverkeer.

1949
2021-05-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Transfer

(Eng.), het overmaken van verschuldigde bedragen in het internationale betalingsverkeer. Transfiniet (wisk.), oneindig.

1948
2021-05-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

transfer

v. overdracht, betaling van een schuld in de munt van een ander land.