Wat is de betekenis van Tout comprendre c’est tout pardonner?

2024-06-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Tout comprendre c’est tout pardonner

(Fr.), alles begrijpen is alles vergeven (misschien naar Mme. de Staël, Corinne 18, 5, waar echter staat ,,tout comprendre rend très indulgent” ; de gedachte is al oud, vgl. Terentius, Eunuch., prol. 42: „aequum est vos cognoscere et ignoscere”).

2024-06-20
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Tout comprendre c’est tout pardonner

(Fransch) = Alles begrijpen beteekent alles vergeven. Madame de → Staël in „Corinne, ou L’Italie”, 1,18,5 (1807) zegt: „Tout comprendre rend très indulgent”. Deze gedachte, die in Christelijken zin zeer goed kan gewaardeerd worden (er staat niet: excuser!), was behalve door Goethe (Tasso,2,l) ook reeds...

2024-06-20
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Tout comprendre c’est tout pardonner

(fr.) alles begrijpen beteekent alles vergeven.

2024-06-20
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Tout comprendre c’est tout pardonner

Fr., alles begrijpen is alles vergeven.