Wat is de betekenis van toujours?

1994
2022-12-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Toujours

[Fr., van tout = Lat. totus = geheel, en jour = dag] altijd.

1952
2022-12-02
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Toujours

altijd, altoos, steeds; nog altijd; il ne vient toujours pas, hij komt nog maar altijd niet opdagen; dis toujours!, laat maar eens horenl; toujours est-il que..., zeker is ’t dat...; c'est toujours autant de fait, dat is alvast gedaan; faites toujours, ga uw gang maar; si je n'ai pas réussi, toujours ai-je fait mon devoir, al...

Lees verder
1948
2022-12-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

toujours

(Fr.) altijd; ~ perdrix! altijd patrijs, d. i. altijd hetzelfde!