Synoniemen van Topografie

2020-02-25

Topografie

Topografie is afkomstig uit het Grieks en betekent letterlijk plaatsbeschrijving. Topografie houdt zich bezig met het beschrijven van kenmerken van plaatsen, rivieren en gebieden. Topografie was altijd een belangrijk onderdeel binnen de aardrijkskunde, maar met de komst van computers en atlassen is het met de jaren steeds minder belangrijk geworden. Tegenwoordig worden plaatsen gemakkelijker opgezocht op internet en is parate kennis op dat gebied minder belangrijk. Toch kan topografie heel nutti...

2020-02-25

Topografie

Het beschrijven en in kaart brengen van de zichtbare objecten en geografische verschijningsvormen van een gebied. Topografische kaarten (stafkaarten), met een schaal variërend van 1:10. 000 tot 1:250.000, vormen de basis voor o.a. geografische kaarten, die een kleinere schaal hebben. Vervaardiging van topografische kaarten geschiedt aan de hand van luchtfoto's en is in handen van het staatskarteringsbedrijf. In Nederland is dat de Topografische Dienst. Ook de weerkaarten zijn topografische kaar...

2020-02-25

topografie

topografie - zelfstandig naamwoord uitspraak: to-po-gra-fie 1. wat er te leren is over de aarde ♢ we hebben dinsdag het eerste uur topografie 2. beschrijving van de kenmerken van een gebied ♢ in de topografie van de Veluwe kun je zien dat de bodem daar meestal uit zand bestaat 3. geheel van kenmerken van e...

2020-02-25

topografie

topografie - Zelfstandignaamwoord 1. (aardrijkskunde) Topografie (uit het Grieks, letterlijk "plaatsbeschrijving") is de studie van de beschrijving van kenmerken van plaatsen en gebieden. Topografie was van oudsher in Nederland een belangrijk onderdeel van het aardrijkskundeonderwijs. 2. (anatomie) leer van de ligging van weefsels en organen in levende wezens Woordherkomst afgeleid van het Griekse 'topos' (plaats) met het acht...

2020-02-25

topografie

(‘fi) v. (-ën) 1. Eig. plaatsbeschrijving. 2. Metf. nauwkeurige voorstelling van een plaats of landstreek.