Wat is de betekenis van Tongerlo?

2024-06-13
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Tongerlo

norbertijnerabdij in de Antwerpse Kempen, ca. 1135 als dubbelklooster van de St.Michielsabdij van Antwerpen gesticht. Had een groot aandeel in de ontginning van de Kempische heidegronden en stichtte verscheidene parochies. Speelde ook op cultureel gebied een voorname rol. vooral tijdens de Contrareformatie. De abdij was een centrum voor de patriott...

2024-06-13
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Tongerlo

(1), gem. in de prov. Antwerpen, op vlakke Kempische zandbodem, 2041 ha (bossen, landbouw), telt (1951) 3262 inw. Frankische vondsten. De Norbertijner-abdij, gesticht ca 1130, speelde een gewichtige rol bij de vruchtbaarmaking van de Kempen en in de 16de-17de eeuw ook op cultureel gebied. Zij werd opgeheven in 1796, de kerk werd verwoest. In 1837 k...

2024-06-13
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Tongerlo

(‘tongər) [Tongeren (1) + lo, bos] gemeenten : 1. in de provincie Antwerpen 2041 ha, 3056 inw. Landbouw. Norbertijnenabdij wsch. gesticht door St. Norbertus’ eerste volgelingen. 2. in Belgisch-Limburg 805 ha, 814 inw. Landbouw.