Wat is de betekenis van toneelmeester?

2002
2023-01-30
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

toneelmeester

De toneelmeester heeft de leiding over en is verantwoordelijk voor de toneeltechnische gang van zaken achter de bühne, zoals de decors, de changementen tijdens de voorstelling (3), de windmachine, de hijsinstallatie e.d. en het doek; hij kan worden geassisteerd door toneelassistenten of toneelknechten; de belichting (2, 3) en het geluid vallen niet...

Lees verder
2001
2023-01-30
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Toneelmeester

Heeft de leiding over, de zorg en de bediening van, en is verantwoordelijk voor de toneeltechnische gang van zaken ‘achter de bühne’, zoals de decors, de (→) changementen tijdens de voorstelling, de windmachine, de hijsinstallatie e.d. en het doek. De belichting en het geluid vallen niet onder verantwoordelijkheid van de toneelmeester. Hij kan word...

Lees verder
1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Toneelmeester

m. (-s), hij die belast is met de zorg voor de decors, de rekwisieten, de licht- en de geluidsinstallatie.

1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Toneelmeester

m. (-s), hij die belast is met de zorg voor de decoraties en de verandering daarvan tijdens het spel.

1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

toneelmeester

(to'ne:l) m. (-s) hij die belast is met de toneelschikking en de veranderingen tijdens het spel.