Wat is de betekenis van Toezichthouder?

2020
2021-04-22
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

toezichthouder

Het begrip toezichthouder heeft 2 verschillende betekenissen: 1) iemand die toezicht houdt. iemand die belast is met het toezicht op de naleving van wetten en regels, de vlotheid van het verloop van iets of de veiligheid. 2) instelling die toezicht houdt. instelling die belast is met het toezicht op de naleving van wetten en regels,...

Lees verder
2019
2021-04-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

toezichthouder

toezichthouder - Zelfstandignaamwoord 1. een instelling of iemand die ergens of op iets toezicht zou moeten houden (ook (beroep)) De toezichthouder had nooit een bankvergunning mogen verlenen aan de bank omdat de leiding en de organisatie er onvoldoende waren Ho...

Lees verder
2017
2021-04-22
Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Toezichthouder

Toezichthouder is persoon die toezicht houdt.

2017
2021-04-22
Rijksoverheid

Begrippenkader rijksinspecties

Toezichthouder

Een toezichthouder is volgens de Algemene wet bestuursrecht een persoon die bij of krachtens wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. De termen toezichthouder en handhaver worden veel door elkaar gebruikt en zijn min of meer synoniem. Een inspecteur is e...

Lees verder
1950
2021-04-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Toezichthouder

m. (-s): ontslagen N.S.B.-ers worden onder toezicht van z.g. toezichthouders gesteld.