Wat is de betekenis van Toet-anch-Amon?

1962
2021-12-05
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Toet-anch-amon

Een jonggestorven koning van de XVIIIe dynastie in Egypte, wiens graf in 1922 zo goed als ongeschonden gevonden werd door Lord Carnarvon en Howard Carter. Het leverde een belangwekkend meubilair en zeldzame kostbaarheden op.

1933
2021-12-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Toet-anch-amon

Egypt. koning u/d 14e eeuw v. Chr„ wiens graf in 1922 te → Luxor werd ontdekt door Howard Carter (Lord Carnarvon).

1933
2021-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Toet-anch-amon

Egypt. pharao (ca. 1360 v. Chr.), schoonzoon van Amenhotep IV. Tijdens de korte regeering van dezen jongen vorst overwon de reactie tegen het solaire monotheïsme van → Amenhotep IV. De residentie werd van Amama naar Thebe teruggebracht. T. moest zijn naam veranderen van Toet-anch-aten [= volkomen van leven is Aten (de Egypt. zonnegod)] in...

Lees verder