2020-01-27

Toestemmen

Toestemmen - (stemde toe, heeft toegestemd), bewilligen, inwilligen, goedkeuren, vergunnen; ik stem toe, ik heb er niets tegen ; in iets toestemmen. TOESTEMMING, v. (-en), het toestemmen; vergunning, inwilliging, goedkeuring: toestemming geven; akte van toestemming.

2020-01-27

toestemmen

toestemmen - Werkwoord 1. (inerg) iets inwilligen of goedkeuren. Woordherkomst samenstelling van toe en stemmen Antoniemen afwijzen, afkeuren Verwante begrippen beamen, bevestigen, billijken, goedvinden, toegeven, het eens zijn, ja zeggen

2020-01-27

toestemmen

toestemmen - regelmatig werkwoord uitspraak: toe-stem-men 1. ermee instemmen, zeggen dat het mag ♢ ze stemden allemaal toe in het voorstel Regelmatig werkwoord: toe-stem-men ik stem toe (... ik toestem) jij/u stemt toe (... jij toestemt) hij/zij stemt toe (... hij toestemt) <...

2020-01-27

Toestemmen

zie Bewilligen.

2019-04-28

Toestemmen — toegeven — beamen

Zeggen dat men het¬geen een ander gezegd heeft als goed en waar erkent. Bij toestemmen kan men zich eerst verzet hebben, bij toegeven is dit altijd het geval. Beamen onderstelt dit niet, het zegt alleen dat men volkomen de woorden door den ander gesproken goedkeurt, ze wel tot de zijne maken wil. Beamen onder¬stelt dan ook volstrekt geen voorbehoud, wat bij toegeven en toestemmen wel mogelijk is. Ik geef gaarne toe dat gij in hoofdzaak gelijk hebt, maar enkele punten vereischen nog nader...

2019-04-28

Bewilligen — inwilligen — toestaan — toestemmen — ver¬gunnen — veroorloven

Te kennen geven, dat men zich tegen eene daad niet verzet. Toestaan, veroorloven en vergunnen zeggen niets anders dan dat men aan het volbrengen van iets geen hinderpalen in den weg stelt. Gij hebt mij in uwe macht, als gij er dus op blijft aandringen, dan zal ik wel genoodzaakt zijn u die vergunning te verleenen Toestemmen, bewilligen en inwilligen onderstellen eene uitdrukkelijke goedkeuring. (Zie Toestemmenj. Bij inwilligen is de toestemming meer afgedwongen, bij bewilligen meer vrijwillig. V...

2019-04-28

Beamen

zie Toestemmen.

2019-10-02

assente ren

toestemmen, goedkeuren.

2019-07-11

consenteeren

consenteeren, - toestemmen, vergunnen.

2019-04-28

Toegeven

zie Toestemmen.

2019-09-20

consenteren

toestemmen, goedkeuren, inwilligen.

2019-03-13

Agnosceeren

Agnosceeren - erkennen, toestemmen.

2019-07-09

accedeeren

accedeeren - bijvallen, toestemmen.

2019-03-13

Consenteeren

Consenteeren - toestemmen, inwilligen.

2019-10-02

accede ren

bijvallen; toestemmen, inwilligen.

2019-07-09

adhereeren

adhereeren - aankleven, aanhangen, toestemmen.

2019-07-10

agnosceeren

agnosceeren - bw. gel., erkennen, toestemmen

2019-07-10

accedeeren

accedeeren - ow. gel. bijvallen, toestemmen, toetreden

2019-07-10

assenteeren

assenteeren - bw. gel., toestemmen, bewilligen in

2018-08-31

AGNOSCEEREN

Agnosceeren (agnosceerde, heeft geagnosceerd), erkennen, toestemmen, voor geldig verklaren (geschriften).