Wat is de betekenis van toestand?

2019
2021-11-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

toestand

toestand - Zelfstandignaamwoord 1. een geheel van omstandigheden waarin iets of iemand zich bevindt De toestand in de wereld is momenteel goed. 2. de informatie die men over een systeem moet hebben om het gedrag ervan te kunnen bepalen een 10-bits register kan 1...

Lees verder
2018
2021-11-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

toestand

toestand - zelfstandig naamwoord uitspraak: toe-stand 1. hoe iets of iemand is ♢ de toestand van de patiënt is goed 1. wat een toestanden! [wat een vervelende gebeurtenissen] Zelfsta...

Lees verder
1973
2021-11-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

toestand

m. (-en), 1. gesteldheid: de — van de zieke is redelijk; in gezegende verkeren, zwanger zijn; de — van de arbeiders was weinig rooskleurig; van zaken): de — van de wegen is vrij goed te noemen; de ongunstige financiële de in de wereld; 2.(pregn.) slechte, verwarde, ongelukkige gesteldheid: wat een —!; 3. (gemeenz.) moe...

Lees verder
1952
2021-11-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Toestand

s., tastan, steaf, het is een — it is in hinnekommen, spul; wat is het een —!, hwat is ’t in tiid!; in ongerepte —, yn hear en fear; deopnemen, it hear oersjen; de gewone —, it âlde stal; in goede, slechtezijn, yn goede, minne kondys...

Lees verder
1950
2021-11-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Toestand

m. (-en), 1. wijze van zijn, gesteldheid, staat, stand; (van personen) onzekerheid is de pijnlijkste van alle toestanden; de toestand van de zieke is redelijk; in gezegende toestand verkeren, zwanger zijn; in toepassing op de omstandigheden waarin iem. verkeert: de toestand der landarbeiders was weinig rooskleurig; (van zaken) de t...

Lees verder
1937
2021-11-28
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

toestand

m. -en; 1. gesteldheid, gesteltenis; omstandigheden: de gunstige toestand der geldmiddelen; de toestand van den zieke; 2. ong.: verwarde, verschrikkelijke onaangename omstandigheden: verplaats u in mijn toestand!

Lees verder
1898
2021-11-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Toestand

Toestand - m. (-en), staat, gesteldheid (van iets of iem.); omstandigheden waarin men verkeert: de toestand van zaken is deze; in een slechten, goeden ontredderden, haveloozen toestand verkeeren; de toestand van den zieke is redelijk; — het was me een toestand, groote verwarring, ontsteltenis.

Lees verder