2020-01-27

Toestaan

Toestaan - (stond toe, heeft toegestaan), vergunnen, veroorloven, inwilligen : een verzoek toestaan; iem. voorrechten, uitstel toestaan; — gesloten zijn : het huis, de deur staat toe.

2020-01-27

toestaan

toestaan - Werkwoord 1. (ov) iets niet verbieden, iets mogelijk maken Het is toegestaan om met een trekker over een provinciale weg te rijden. Woordherkomst samenstelling van toe(bijwoord) en staan(werkwoord)

2020-01-27

toestaan

toestaan - onregelmatig werkwoord uitspraak: toe-staan 1. ermee instemmen, zeggen dat het mag ♢ roken is hier toegestaan Onregelmatig werkwoord: toe-staan ik sta toe (... ik toesta) jij/u staat toe (... jij toestaat) hij/zij staat toe (... hij toestaat)

2020-01-27

Toestaan

zie Bewilligen.

2019-04-28

Bewilligen — inwilligen — toestaan — toestemmen — ver¬gunnen — veroorloven

Te kennen geven, dat men zich tegen eene daad niet verzet. Toestaan, veroorloven en vergunnen zeggen niets anders dan dat men aan het volbrengen van iets geen hinderpalen in den weg stelt. Gij hebt mij in uwe macht, als gij er dus op blijft aandringen, dan zal ik wel genoodzaakt zijn u die vergunning te verleenen Toestemmen, bewilligen en inwilligen onderstellen eene uitdrukkelijke goedkeuring. (Zie Toestemmenj. Bij inwilligen is de toestemming meer afgedwongen, bij bewilligen meer vrijwillig. V...

2019-09-19

permitteren

vergunnen, veroorloven, toestaan.

2019-07-11

concedeeren

concedeeren, - toestaan, inwilligen.

2019-10-02

alloue ren

billijken, toestaan, inwilligen.

2019-09-20

concederen

toestaan, bewilligen.

2019-07-10

alloueeren

alloueeren - bw. gel., billijken, toestaan, inwilligen

2019-03-21

bewilligen

bewilligen - (gew.) toestaan, goedkeuren.

2017-01-17

Tolerantie

Tolerantie is het toestaan van moleculen door eigen lichaamscellen. Het afweersysteem treedt hard op tegen alle lichaamsvreemde indringers en kankercellen. Dankzij het MHC- systeem weten afweercellen welke cellen lichaamseigen zijn. Toch kun je je afvragen hoe het afweersysteem ‘weet’ wat het lichaamseigen MHC en wat het lichaamsvreemde MHC is. Om te voorkómen dat je afweersysteem je eigen lichaamscellen aanvalt, moet het leren welke moleculen het moet toestaan, of ‘tolereren’. Deze...

2019-09-19

fiatteren

toestaan, voor goedgekeurd tekenen.

2019-07-10

accordeeren

accordeeren - bw. gel., overeenkomen, overeenstemmen; bewilligen, toestaan

2019-07-09

accordeeren

accordeeren - een vergelijk treffen ; toestaan, vergunnen ; een overeenkomst aangaan.

2019-07-17

privilegieeren

privilegieeren - bevoorrechten; een vergunning of vrijheid toestaan.

2019-07-09

agreëeren

agreëeren - zich laten welgevallen ; toestaan.

2019-06-08

krimpvoeg

krimpvoeg - Voegen die samentrekking met twee aangrenzende delen van een structuur toestaan.

2019-07-10

akkordeeren

akkordeeren - bw. ow. gel., toestaan, vergunnen; overeenkomen; een akkoord maken (met zijne schuldeischers)

2019-07-10

brevetteeren

brevetteeren - bw. gel., vergunnen, toestaan, een brevet of oktrooi verleenen