Wat is de betekenis van toereiken?

2019
2021-05-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

toereiken

toereiken - Werkwoord 1. (ov) aanreiken, aangeven 2. (ov) volstaan Woordherkomst samenstelling van toe en reiken Verwante begrippen genoeg zijn, voldoen, voldoende zijn

Lees verder
2018
2021-05-11
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

toereiken

toereiken - regelmatig werkwoord uitspraak: toe-rei-ken 1. aanreiken, in zijn handen plaatsen ♢ wil je mij dat glas even toereiken? Regelmatig werkwoord: toe-rei-ken ik reik toe (... ik toereik) ...

Lees verder
1952
2021-05-11
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Toereiken

v., tarikke, oanlangje.

1950
2021-05-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Toereiken

(reikte toe, heeft toegereikt), (niet alg.) 1. door reiken of strekken in iemands nabijheid brengen: elkaar de lansen toereiken; 2. aangeven, aanreiken, geven: iem. wat toereiken; de hand toereiken, de hand geven, bieden; 3. verschaffen, bieden: het middel hem toegereikt; 4. voldoende zijn tot een bep. doel: zijn kra...

Lees verder
1898
2021-05-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Toereiken

Toereiken - (reikte toe, heeft toegereikt), aangeven, de hand uitstrekken om iets over te geven : iem. wat toereiken; — zich uitstrekken tot; genoegzaam zijn : dat geld, mijne krachten reiken niet toe. TOEREIKING, v. het overgeven, genoegzaamheid.

Lees verder