Synoniemen van toer

2020-01-27

Toer

Toer - m. (-en), ronde, kring; (breistorst.) een loer breien, eenmaal rond; een boer steken, eene ronde; een toer mazen, steken naast elkaar, in tegenst. met eene rij steken, die boven elkander zijn; — wandeling (te voet of te paard): een toertje maken; — rondreis : een toer door Duitschland,; de inspecteur is op zijn jaarlijkschen toer; — kunststuk, kunstverrichting, taak : het was een toer, het kostte veel moeite en inspanning; rekenen is een heele toer voor hem; goocheltoeren; de versch...

2020-01-27

toer

toer - Zelfstandignaamwoord 1. (Jiddisch-Hebreeuws) rij, kolom toer - Zelfstandignaamwoord 1. (rond)reis, tour 2. omwenteling 3. rij steken naast elkaar 4. moeilijk, zwaar werk 5. (techniek) winding waarmee een snoer of kabel om iets heengeslagen wordt 6. beurt -> toerbeurt toer - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van toeren ♢ Ik toer 2. gebiedende wijs van toeren ...

2020-01-27

Toer

1 de- doen, de baan opgaan; aan straatpros- titutie doen. In het slang van homoseksuelen. 2. een - bouwen/maken, een opmerkelijke prestatie leveren in het openbaar, waarbij dan gedacht wordt aan een zekere triomf en de nodige bijval; indruk proberen te maken; in de kijker willen lopen. Syn. de blits/blitz maken. Sinds het begin van de jaren zestig in jeugdkringen; tegenw. verouderd. Hiervan afgeleid het zelfstandig naamwoord toerenbouwer ‘iemand die indruk probeert te maken; blit- ser\ ‘Mi...

2020-01-27

toer

(de; -en) - rit, tocht, reis, bv. met de fiets

2020-01-27

toer

toer - zelfstandig naamwoord 1. het kunnen doen van iets moeilijks ♢ het was een hele toer om die slingers op te hangen 1. halsbrekende toeren verrichten [ingewikkelde of gevaarlijke dingen doen] 2. keer dat een voorwerp om een as draait ♢ deze centrifuge maakt heel wat toeren <...

2018-08-17

Frans, op z’n Frans, Franse toer, nummertje Frans,

Seksuele variant waarbij de minnaars eenzelfde houding aannemen als de cijfers van het getal 69. Hoe komt het toch dat ‘Frans’ vaak associaties oproept aan alles wat pervers is? Het woord staat immers ook voor orale seks (cunnilingus of fellatio) en als bijvoeglijk naamwoord kan het homoseksueel betekenen (Joustra). Een homobordeel wordt in de volksmond een ‘Franse ambassade’ genoemd. Engelssprekenden gebruiken de term ‘the French way’ wanneer ze orale seks bedoelen. In het Duits bes...

2019-09-19

performance

(pufformens) (Eng.) v. verrichting, toer, kunstoefening, prestatie.

2017-08-03

toertocht

(de; -en) - tocht die men als toer onderneemt

2019-10-02

acrobaat

m. koorddanser, kunstenmaker; acroba tische kunst., v. koorddanserskunst; halsbrekende toer.

2018-09-27

Moffentaal

Moffentaal v. de Duitsche taal; ...TOER, m. (-en), een moeilijk werk.

2017-07-28

krachttoer

(de; -en) SP - toer, prestatie die bijzondere kracht vereist, hetzij lichamelijk of geestelijk, syn. tour de force.

2017-08-02

NTFU

(de) - Nederlandse Toer Fiets Unie (www.ntfu.nl); overkoepelende sportbond voor fietssport in Nederland, aangesloten bij NOC*NSF. • Al meer dan 50 jaar zet de NTFU zich in voor alle soorten fietssport zonder wedstrijdkarakter. Bij de NTFU zijn ruim 500 verenigingen aangesloten, die samen meer dan 43.000 leden (TFK-houders) vertegenwoordigen. (www.ntfu.nl)

2017-08-02

krachttoer

(de; -en) SP -toer, prestatie die bijzondere kracht vereist, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk, syn. tour de force.

2020-01-27

GIERZWALUW

(Fr.: toer-, piper-, gûl-, tongersweal). Zomervogel, algemeen broedend op oude gebouwen, torens enz., in stad en dorp.

2018-09-02

Dansfeest

DANSFEEST, o. (-en), danspartij; ...FIGUUR, v. (...figuren), naam der verschillende lijnen die men al dansende beschrijft, toer; ...GENOT, o.

2018-09-27

Ombreien

Ombreien (breide om, heeft omgebreid), (van een breiwerk) er een toer aan breien: zij moet die kous nog even ombreien.

2017-03-31

Jean Xhenceval

Belgisch coureur (1946), zwager van Luigi Cimarosti, een Italiaanse preparateur die in België het beroemde Team Luigi oprichtte. Xhenceval was succesvol toer-wagenrijder. Tweevoudig winnaar, met BMW 3.0 CSL, van de 24 uur van Francorchamps. In 1974 met Alain Peltier en Pierre Dieudonné en in 1975 met Dieudonné en Hughes de Fierlant. Met Dieudonné veroverde hij in 1976 het Europees toerwagen-kampioenschap (BMW).

2017-04-04

Trick

Trick - (Eng.) in het circus gebruikt men steeds deze term i.p.v. het door buitenstaanders in de mond genomen truc of toer.

2017-05-25

nftu

Nederlandse Toer Fiets Unie. Opgericht in 1991 na een fusie van de N.R.T.U. en de K.N.W.U. Heeft vooral een coördinerende functie. Elk jaar stelt de NFTU de kalender samen van de fietstochten die in een bepaald jaar door alle aangesloten verenigingen in het gehele land worden georganiseerd. Dit overzicht, het ‘FietsEvenementenProgramma’, is een soort bijbel voor de toerfietser en voor ongeveer twee tientjes verkrijgbaar bij de NFTU in Veenendaal. (Wencel Maresch: Wielersport. Historie, trai...

2019-05-01

Peddel

Peddel - steel met blad, voornamelijk gebruikt als dubbele peddel om een kano voort te bewegen. Men onderscheidt toer- en wedstrijdpeddels. → Pagaaien.