Wat is de betekenis van toepassing?

2019
2023-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

toepassing

toepassing - Zelfstandignaamwoord 1. een manier waarop iets gebruikt wordt Deze toepassing voor dit medicijn is pas kortgeleden ontdekt. 2. het in de praktijk brengen van iets Bij de toepassing van de nieuwe methode is er iets misgegaan. 3. (in...

Lees verder
2018
2023-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

toepassing

toepassing - zelfstandig naamwoord uitspraak: toe-pas-sing 1. het ergens voor benutten ♢ de toepassing van een theorie is vaak moeilijk 1. wat van toepassing is [wat voor jou juist is] ...

Lees verder
1973
2023-01-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Toepassing

v. (-en), het toepassen: in toepassing brengen; van toepassing zijn; toepassing vinden.

1967
2023-01-27
Kerkelijk woordenboek

Termen uit het katholieke leven (1967)

Toepassing

zie Applicatie.

1952
2023-01-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Toepassing

s., tapassing.

1950
2023-01-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Toepassing

v. (-en), 1. het in verband brengen, het laten gelden voor: ik onthoud me van elke toepassing op onze toestanden, van elke vergelijking; 2. mogelijkheid van toepassen, toepasselijkheid: een opmerking die niet volkomen van toepassing is; 3. resultaat van toepassen, bepaaldelijk dat gedeelte van een preek waarin een spreker het...

Lees verder
1937
2023-01-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

toepassing

v. toepassingen (het toepassen): de toepassing van de kettingregel, gebruik; iets in toepassing brengen; dat is ook op u van toepassing; ook, het vermanende deel ener predikatie, als besluit.

1930
2023-01-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

toepassing

v. (-en) 1. Eig. het toepassen. 2. Metn. gedeelte van een rede of verhandeling waarin het verhandelde op de hoorders wordt toegepast.

Lees verder
1926
2023-01-27
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Toepassing

De toepassing is een noodzakelijk bestanddeel van de preek. Onze Gereformeerde homileten uit den bloeitijd hebben daar steeds weer op gewezen en de bediening des Woords omschreven als explicatie en applicatie van het Woord Gods. In hun leer van de usus werd door de theoretici de toepassing in den breede behandeld. David Knibbe zegt op bladz. 77 van...

Lees verder