Wat is de betekenis van toegevoegd?

2024-07-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

toegevoegd

toegevoegd - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van toevoegen toegevoegd - Bijvoeglijk naamwoord 1. erbij gedaan In deze vruchtensap zitten geen extra toegevoegde suikers, want de vruchten bevatten zelf al genoeg suikers. Ik heb zijn e-mailadres in d...

2024-07-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Toegevoegd

bn., bij iem. of iets gevoegd: een toegevoegd officier, die iem. van hoger rang behulpzaam is bij het uitoefenen van zijn functie.

2024-07-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

toegevoegd

('toe) bn. bij iemand of iets gevoegd : een officier.

2024-07-15
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Toegevoegd

bn., 1. bij iemand of iets gevoegd, adjunct-: een toegevoegd officier; in de zin van vermeerderd, verhoogd (met): belasting op de toegevoegde waarde; 2. aangewezen: toegevoegd verdediger, op aanwijzing van de rechtbank met die taak belast.