Wat is de betekenis van Tijdsverloop?

1973
2022-09-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Tijdsverloop

o., verloop van tijd, tijdruimte: in hetzelfde tijdsverloop, in die zelfde tijd. tijdtafel v./m. (-s), lijst van jaartallen met korte aanduiding van wat er heeft plaatsgehad; lijst met de tijden van een dienstregeling; lijst waarop vermeld staat hoe laat het is op eenzelfde ogenblik in verschillende plaatsen.

Lees verder
1952
2022-09-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Tijdsverloop

s.n., tiidsforrin (it), snuorje.

1937
2022-09-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

tijdsverloop

o. (tijdduur, voortgang van tijd): binnen, na een tijdsverloop van tien jaar is dit alles volgebouwd.

1930
2022-09-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

tijdsverloop

o. verloop van tijd : binnen een van 10 iaar is die kwestie opgelost.