Wat is de betekenis van tiend?

2023-03-31
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

tiend

tiend - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) (joods) Bijbelse verplichting een tiende van de opbrengsten van het land aan de priesters af te staan Ook alle tienden des lands, van het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte, zijn des HEEREN; zij zijn den HEERE heilig. 2. (religie...

Lees verder
2023-03-31
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Tiend

(tiende) belastingvorm (gesch.)

2023-03-31
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Tiend

v. (-en), (gew.) teen, twijg.

2023-03-31
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

tiend

o. tienden (1/10 van het veldgewas, ‘t welk vroeger als pacht betaald werd); volgens Deut. 26, werden tienden geheven van vee, graan, wijn en olie; middeleeuw, krijtende van lammeren en biggen; zie tiendwet.

2023-03-31
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Tiend

→ Tiendrecht.

2023-03-31
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

tiend

m. en o. (-en) Eert. tiende gedeelte van de opbrengst van veldgewas, dieren enz. die men geregeld b. v. aan de heer van de streek moest betalen: -en heffen; bij de Joden werden -en geheven van vee, graan, wijn en olie; hij heeft betaald, hij is bij die ziekte zeer afgevallen; krijtend -, tiend van schapen. Syn. ➝ belasting.

Lees verder
2023-03-31
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Tiend

m./o. (-en), (hist.) evenredig, meestal tiende gedeelte oogst, jongen van dieren enz., dat men aan rechthebbende moest opbrengen; thans afgeschaft: tienden heffen.

2023-03-31
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Tiend

Het begrip tiend heeft 2 verschillende betekenissen: 1. tiend - tiend - v. (-en), (gew.) teen, twijg. 2. tiend - tiend - o. (-en), tiende gedeelte der opbrengst van veldgewas, vruchten, dieren enz. die men vroeger geregeld aan den heer der streek of aan de kerk moest opbrengen, en thans in sommige streken nog aan den tiendheer : tienden heffen; de...

Lees verder
2023-03-31
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Tiend

zie Belasting.

2023-03-31
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Tiend

Tiend, o. tiende, tiende gedeelte. *-BOEK, o. (-en), register der tienden. *-HALF, bn. negen en een half.

Lees verder