Wat is de betekenis van Tiel?

2002
2022-07-04
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Tiel

Tiel is het klokhuis van het grootste fruitgebied van Nederland: de Betuwe. In het voorjaar zorgen de bloeiende boomgaarden voor een kleurensymfonie. Half april nemen kersen- en pruimenbomen de ouverture voor hun rekening. Spoedig vallen de witte perenbloesems in. Het slotakkoord is weggelegd voor de roze appelbloesem, die tot eind mei het landscha...

Lees verder
2000
2022-07-04
Monumenten in Gelderland

Encyclopedie over monumenten in Gelderland (2010)

Tiel

Stad, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een stroomrug aan de zuidoever van de Oude Linge (thans Doode Linge), nabij de Waal. Rond het jaar 1000 was Tiel een belangrijke internationale handelsnederzetting met rivierhaven. Wanneer Tiel stadsrechten kreeg, is onbekend. De oudste en hoger gelegen straten zijn de Westluidensestraat, de Koornmarkt, d...

Lees verder
1985
2022-07-04
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

TIEL

Gelderse plaats, ten tijde van Jan I hertog van Brabant in de 13de eeuw was zij Brabants, in 1284-86 was er een Brabantse inval in de Bommelerwaard. Tiel werd verdedigd tegen de Geldersen. Bron: Dr Coldewey, De heren van Kuyc.

Lees verder
1981
2022-07-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Tiel

(24 000 inwoners), gemeente in Gelderland, ten westen van Nijmegen, aan de Waal. Het is het centrum van de Tielenvaard, het land tussen de Waal en de Linge, dat bekend is door de fruitteelt. Bij Tiel komt het Amsterdam-Rijnkanaal uit in de Waal, dat Amsterdam een scheepvaartverbinding geeft met het Ruhrgebied.

Lees verder
1981
2022-07-04
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Tiel

Ned. stad in de prov, Gelderland. Wordt 889 het eerst genoemd; nam toen de commerciële functie van Dorestad over en werd vooral van belang voor de verbinding tussen het Rijnland en Engeland. Wanneer Tiel stadsrecht kreeg, is onbekend; ca. 1200 overvleugeld door Keulen. Ook de opkomst van Dordrecht in de 13e eeuw speelde een rol. In deze tijd s...

Lees verder
1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Tiel

Ned. gemeente in de prov. Gelderland, 32,49 km2, 28.350 inw., 41% n.h., 31% r.k., 9% overige, 19% g. kerkg. Behalve de stad Tiel omvat de gemeente het dorp Drumpt. Naast regionaal verzorgingscentrum voor een groot deel van het rivierenland is Tiel, mede door zijn gunstige verkeersligging, een belangrijke industrieplaats met o.m. een glasfabriek, be...

Lees verder
1949
2022-07-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Tiel

stad in de Betuwe, in Gelderl., aan de r. Waaloever. 1192 ha, 13.758 inw. Grote marktplaats: vee, ooft. Fruit- en groenteveilingen; metaal-, conserven-, papierindustrie; stroop-, jamfabrieken.

Lees verder
1933
2022-07-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Tiel

gem. in Gelderland (Betuwe); 12 400 inw.; centrum v. ooftbouw.

1933
2022-07-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Tiel

Gem. en stad in de Tielerwaard aan den rechter Waaloever (XI 512 B4; zie afb. 3 op de pl. t/o kol. 496 in dl. XI). Omvat tevens de buurtschap Zandwijk. Opp. 1192 ha; bijna 13 000 inw., waarvan 62 % Ned. Herv., 30% Kath., 3 % Geref., 1½ Isr. Middelen van bestaan: machine- en metaalindustrie, mandenmakerij, glucose- en caramelfabriek, jamfabri...

Lees verder
1916
2022-07-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Tiel

Tiel - gern, in Gelderland, 1186 H.A., alles kleigrond. De gem, telt 11.500 inw., die, zoover het platteland betreft, van landbouw en veeteelt leven (vooral varkens en paarden). In hoofdzaak bevat de gern, slechts één nederzetting, n.l. de stad T. (22 H.A.), aan den rechteroever der Waal, ter plaatse waar deze een bocht maakt. Zij is de marktplaats...

Lees verder
1870
2022-07-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Tiel

Tiel, een stadje in den Tielerwaard, welke zich tusschen de Waal en de Linge van Tiel tot digt bij Gorinchem uitstrekt, is eene arrondissements- en kantonshoofdplaats, ligt op den linker oever van de Waal, werd reeds in de 9de eeuw vermeld en dreef in de 11de eeuw een belangrijken handel. Zij telt omstreeks 8000 inwoners en heeft eene Hervormde, R....

Lees verder
1869
2022-07-04
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Tiel

stad in Gelderland, vierdhalf uur g\ benoordoosten Zalt-Bommel; 6500 inw.; in de 9e eeuw verwoest door de Noormannen; gedeeltelijk inde asch gelegd 1134 en 1136; door Dirk VH, graaf van Holland, geplunderd 1202, en door Otto, heer van Buren, omstr. 1316; in 1353 aan den hertog van Braband ontweldigd door Beinald II, hertog van Gelder, die de muren...

Lees verder
1573
2022-07-04
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Tiel

Tila opidum Gheld.

Lees verder