Wat is de betekenis van Theologische anthropologie?

1933
2021-05-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Theologische anthropologie

Theologische anthropologie - is de theologische leer van den mensch, in zijn verheffing tot den staat van genade, met alles, wat daarmee verbonden is: recht op den hemel, [deugden, gaven van den H. Geest, e.a. Ook de leer der erfzonde, der Verlossing en der Openbaring. Eveneens in zekeren zin die natuurlijke waarheden, welke daarmede in betrekking...

Lees verder