Wat is de betekenis van Theodora?

2023-12-11
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Theodora

Zie Theodorus. Er zijn verschillende heiligen met deze naam: 1) Theodora, martelares in Alexandrië. Kerkelijke feestdagen: 28 april en 27 mei; 2) Theodora, als Romeins martelares vereerd, legendarische passio; kerkelijke feestdag: 1 april; 3) Theodora, geboren 812 op het eiland Aegina, ging in 837 in het klooster in Thessalonica; gestorven...

2023-12-11
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Theodora

Theodora - Eigennaam 1. (vrouwelijke naam) meisjesnaam


Direct alle 13 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Ikonen Lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Theodora

Theodora is een Koptische heilige die als Theodorus in een Koptisch klooster leefde. Zij had een zoon, die ze bij zich hield als haar bediende. Vanwege haar strenge ascetisme werd ze uiteindelijk toegelaten als monnik. Pas na haar dood werd ontdekt dat Theodorus eigenlijk een vrouw was.

2023-12-11
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Theodora

v -> Theodorus (Ook Du. en Eng.). Heiligen: 1) Theodora, martelares in Alexandrië. Kerk. feestdagen: 28 apr. en 27 mei; 2) Theodora, als Romeins martelares vereerd, legendarische passio; kerk. feestdag: 1 apr.; 3) Theodora, geb. 812 op het eiland Aegina, ging in 837 in het klooster in Thessalonica; gest. 892; kerk. feestdag: 5 apr. Oudste v...

2023-12-11
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Theodora

Byzantijns keizerin (ca. 508-548), echtgenote van Justinianus I, op wie zij grote invloed uitoefende, zie Romeinen – vierde eeuw; zie Ravennna – mozaïken; zie midden Byzantium – ikonoklastenstrijd.

2023-12-11
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Theodora

(508-548), Byzantijnse keizerin, gemalin van Justinianus. Befaamd door haar schoonheid, maar ook door grote schranderheid, waardoor zij op staatsaangelegenheden vaak beslissende invloed uitoefende.

2023-12-11
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Theodora

de Oudere, Romeinse vrouw (gest. ca 920), gemalin van de senator Theophylactus, was schoon, schrander en eergierig, maar tevens zedeloos. Met haar dochters Marozia en Theodora de Jongere voerde zij jarenlang heerschappij over Rome en de Heilige Stoel, terwijl zij er meermalen in slaagden haar creaturen door intriges op de pauselijke troon te plaats...

2023-12-11
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Theodora

1° Byzantijnsche keizerin, gemalin van Justinianus. * Ca. 508, ✝ 548. Door haar energie kwam men het Nika-oproer te boven. Zij begunstigde de ketterij van de Monophysieten. Zie afb. 2 op de pl. t/o kol. 609 in dl. VI. Lit. : Hist. Tijdschr. (1934, 205 vlg.). 2° Byzantijnsche keizerin, gemalin van Theophilus (829-842), die in 842 voor haar...

2023-12-11
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Theodora

v. (-’s) [vr. van Theodorus] I. Algm. meisjesnaam; ook: Dora, Door. 2. Inz. Oostromeinse keizerin 517-548, gemalin van Justinianus.

2023-12-11
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Theodora

Theodora - 1) naam van Oost-Romeinsche keizerinnen. Genoemd moeten worden: T., gemalin van keizer Theophilos (829—842), die na den dood van haar echtgenoot als regentes voor haar zoon Michael de regeering leidde. Zij voerde den beeldendienst in de kerk weer in en vervolgde de Pauliciani. In 866 werd zij afgezet en stierf in 867. Zij wordt in de Gr....

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Theodora

keizerin van het BYZANTIJNSE RIJK, *ca.500 Konstantinopel(?), †29.6.548 Konstantinopel. Theodora, die oorspronkelijk actrice was, werd ca.523 gemalin van de toekomstige keizer Iustinianus I. Zij oefende veel invloed uit. Haar optreden redde de troon van haar man na het uitbreken van het Nika-oproer (523).

2023-12-11
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Theodora

Theodora. Onder dezen naam vermelden wij: Theodora, de gemalin van den Romeinschen keizer Justinianus I. Zij was de dochter van den beerenleider Acarius van Cyprus en aanvankelijk tooneelspeelster, danseres en hetaere, daarna de minnares en eindelijk de gemalin van genoemden Vorst. Toen deze in 527 den Byzantijnschen troon beklom, werd ook zij door...

2023-12-11
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Theodora

keizerin van het Oostersch-rom. rijk, vrouw van Justinianus, was eerst danseres en lichtekooi geweest. In 527 beklom zij den troon met haren man, op wien zij een grooten invloed uitoefende. Zij stierf 548.