2019-03-05

Themagecentreerde Interactie

Themagecentreerde Interactie (TGI) is een handelingsconcept dat levend leren stimuleert en waarmee mensen zichzelf en anderen kunnen leiden. Het ‘thema’ in de TGI is de formulering van de opgave van de groep. Het creëert voor de groep de focus van de interactie. TGI omvat een waardegebonden methodiek en basishouding. TGI is in de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw ontwikkeld door Dr. Ruth C. Cohn (1912 - 2010). Zij was een Duitse psychoanalytica, die in de Tweede Wereldoorlog naar de V...

2017-01-04

Interactie

Interactie houdt in dat de onderzoeker gebruik maakt van de groepsdynamica om door middel van de interactie tussen deelnemers in een groep dieper inzicht te krijgen in onder meer de percepties, motieven, houdingen, informatieverwerking en het kiezen en beslissen van personen. Interactie is één van de vier algemeen geldende criteria die de kern van de focusgroeptheorie vormen. Geformuleerd door Stewart et al. (2007, p. 8) op grond van de inzichten van pioniers als Merton en Kendall (1946), Mert...

2017-01-12

interactie

Interactie is de communicatie tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling over reken-wiskundige problemen en mogelijke oplossingen. Door interactie leren de leerlingen dat problemen vaak op verschillende manieren kunnen worden opgelost. Zij moeten actief meedenken, luisteren naar wat andere leerlingen inbrengen en vertellen hoe zij zelf tot een oplossing zijn gekomen. Zo leren de leerlingen hun gedachten logisch te ordenen en in begrijpelijke taal te verwoorden. Dit is de basis...

2015-04-01

Interactie

Interactie is een wisselwerking, een wederzijdse actie tussen mensen, dieren of dingen. Bij interactie gaat het om onderlinge beïnvloeding van onder andere mensen: "tijdens de voetbalwedstrijd waren de spelers goed op elkaar ingespeeld, er bestond interactie tussen de spelers". Ook dieren onder elkaar en de relatie mens-dier kunnen interactief zijn: "zijn hond luistert goed naar hem, zij hebben een goede interactie". Tussen mens en 'systeem' kan ook interactie zijn. Personen kunnen een interact...

2017-06-30

Interactie

Wederzijdse beïnvloeding en werking van spelers of personages op elkaar in een spel. Dit is vooral en in hoge mate het geval bij improvisaties.

2018-05-03

Interactie

Situatie waarin één zorgprofessional zorgdiensten aan een zorgontvanger verleent en/of zijn/haar zorgdossier inziet en bijwerkt, in een ononderbroken proces.

2017-12-04

interactie

interactie - Zelfstandignaamwoord 1. onderlinge beïnvloeding, wisselwerking Zonder een zekere interactie tussen de spelers zal een voetbalploeg niet scoren. Woordherkomst Afleiding van actie met het voorvoegsel inter- (van het Engelse interaction) Naamwoord van handeling van interacteren met het achtervoegsel -ie

2017-11-14

interactie

interactie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-ter-ak-sie 1. het steeds op elkaar reageren ♢ hij hield een verhaal, maar er was geen interactie met de zaal Zelfstandig naamwoord: in-ter-ak-sie de interactie de interacties Synoniemen wisselwerking

2017-04-19

Interactie

Het reageren van mensen op elkaars gedragingen.

2017-01-06

Sociale interactie

Sociale interactie is de wisselwerking tussen personen; directe interactie wanneer personen in elkaars fysieke nabijheid verkeren, indirecte interactie wanneer zij gebruik maken van materiële hulpmiddelen of tussenpersonen.

2017-01-12

horizontale interactie

Horizontale is een specifieke vorm van interactie in de klas. De leerlingen gaat met elkaar in gesprek over een reken-wiskundig probleem en beslissen samen hoe ze het gaan aanpakken. Of ze vergelijken verschillende oplossingsstrategieën van één reken-wiskundig probleem. De leerkracht fungeert als gesprekspartner. Hij stelt vragen om de leerlingen aan te moedigen met elkaar in discussie te gaan over de leerstof of over het leerproces.

2017-01-12

verticale interactie

Verticale interactie is een specifieke vorm van interactie in de klas. De leerkracht staat centraal, hij stuurt het leerproces aan door leerlingen vragen te stellen over de leerstof.

2017-03-28

triadische interactie

triadische interactie - Interactie tussen drie individuen waarbij een derde tussen beide komt wanneer twee individuen betrokken zijn in een agonistisch gedrag. Het derde individu kan bijvoorbeeld de aanvaller of de aangevallene op zijn beurt aanvallen.

2013-12-09

Interactie-effect

Het interactie-effect wordt veroorzaakt door het allocatie- en selectiebeleid tezamen en is niet expliciet toe te wijzen aan één van beide beslissingen.

2017-03-28

polyadische interactie

polyadische interactie - Interactie tussen meer dan drie individuen waarbij een derde en een vierde betrokken raken in een agonistisch gedrag tussen twee individuen. Bijvoorbeeld, het derde individu - verwant zijnde aan het eerste - kan een aanval uitvoeren naar het vierde - verwant met het tweede individu.

2017-04-21

Directe interactie

(Observeerbare) wederzijdse beïnvloeding door personen.

2017-04-20

Directe interactie

Elkaar kunnen zien en spreken: neuzen tegen elkaar.

2016-05-13

Werk-thuis interactie

De werk-thuis interactie (Eng.: Work-Family Interaction of Work-Life Interaction) is het proces waarbij aspecten van zowel de werk- als de thuissituatie elkaar wederzijds op een dusdanige manier beïnvloeden dat emoties, cognities en/of gedragingen opgedaan in het ene domein van invloed zijn op het andere domein. Een werk-thuis interactie, ook wel werk-privé balans of werk-familie interactie, kent over het algemeen drie aspecten: de graad, de directie en de valentie. De graad heeft betrekki...

2017-04-21

Realtime dialoog

Directe interactie via internet, zonder enige vertraging.

2017-09-07

Functioneren

Functioneren - het gedrag dat leidt tot (succesvolle of onsuccesvolle) interactie met anderen. Functioneren is daarmee doelgericht gedrag (sociale interactie) al kan dat gedrag zowel bewust als onbewust uitgevoerd worden.