2020-04-03

Themagecentreerde Interactie

Themagecentreerde Interactie (TGI) is een handelingsconcept dat levend leren stimuleert en waarmee mensen zichzelf en anderen kunnen leiden. Het ‘thema’ in de TGI is de formulering van de opgave van de groep. Het creëert voor de groep de focus van de interactie. TGI omvat een waardegebonden methodiek en basishouding. TGI is in de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw ontwikkeld door Dr. Ruth C. Cohn (1912 - 2010). Zij was een Duitse psychoanalytica, die in de Tweede Wereldoorlog naar de Vereni...