2019-09-17

t.h.

Het begrip t.h. heeft 2 verschillende betekenissen: 1) ten honderd, (het voorgaande getal) op de honderd procent 2) te huur

Lees verder
2019-09-17

t.h.

t.h. - Afkorting 1. (afkorting) te huur

Lees verder
2019-09-17

Th

Th - symbool van het scheikundig element Thorium.

2019-09-17

Th

Th. - C. = theologiae candidatus,m., candidaat in de godgeleerdheid.