Wat is de betekenis van Textiele kunsten?

1947
2022-12-01
Ensie 1947

Ensie deel 2, 1947, Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias.

Textiele kunsten

Al heel vroeg moeten de wevers hun producten hebben versierd. De oudste ons bekende kostbare weefsels zijn die der Kopten, Egyptische christenen, die hun doden in groten getale van het begin der christelijke jaartelling tot ongeveer 800 te Achmin en te Sakkarah in de Nijldelta en in het door keizer Hadrianus (117-138 na Chr.) gestichte Antinoë...

Lees verder