Wat is de betekenis van Testament, Nieuwe?

2017
2021-04-14
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Testament, Nieuwe

De bijbel bestaat uit twee delen, het Oude en het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament gaat over Jezus Christus, de grondlegger van het christendom. Hierin ligt de nadruk op zijn leer, zijn kruisiging en zijn opstanding uit de dood. Vier evangelisten: Mattheus, Marcus, Lucas en en Johannes, beschrijven Christus' leven en leer. In het boek Handeli...

Lees verder