Wat is de betekenis van Testament?

2019
2020-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

testament

testament - Zelfstandignaamwoord 1. een bindende verklaring waarin een overledene voor diens dood heeft laten vastleggen wat er te doen staat met de nalatenschap Dit testament is onmogelijk aan te vechten. 2. (religie) één van de twee boekdelen van de bijbel De...

Lees verder
2018
2020-12-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

testament

testament - zelfstandig naamwoord uitspraak: tes-ta-ment 1. deel van de bijbel ♢ de bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament 2. officieel document, opgemaakt door een notaris, waarin staat wat er na je dood met je bez...

Lees verder
2017
2020-12-01
SeniorenNet

Voor en door senioren

Testament

Een testament is een document waarin iemand bepaalde zaken kan regelen voor wat er moet gebeuren na zijn of haar dood met de nalatenschap. Met name onroerend goed, waardevolle voorwerpen, geld en waardepapieren zullen in een testament kunnen vermoemd worden. Ook is het mogelijk dat er personen of instellingen benoemd worden tot erfgenamen. Er...

Lees verder
1998
2020-12-01
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Testament

iemand op zijn - geven hem of haar er stevig van langs geven. Slanguitdr.

Lees verder
1982
2020-12-01
De Tale Kanaans

J. van Delden

testament

Lat. vertaling (testamentum, wilsbeschikking) van het Gr. woord diathèke, verbond.

1973
2020-12-01
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

testament

[<Lat.], o. (-en), 1. (ook: uiterste wilsbeschikking), beschikking waarbij iemand verklaart wat na zijn dood moet geschieden, uiterste wil (e): openbaar -, getekend door erflater, notaris en twee getuigen; hij mag zijn — wel maken,hij verkeert in levensgevaar; 2. (oneig.) geschrift of overgeleverde gedachten die iemand nalaat als samenvatt...

Lees verder
1955
2020-12-01
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

TESTAMENT

(Oud en Nieuw), is een andere benaming voor de gezamenlijke boeken van het Oude en Nieuwe Verbond. In 2 Kor. 3 : 14 werd in de Vulgaat het Griekse diathèkè (unilaterale wilsbeschikking; Hebr.: beril, verbond) vertaald door het Latijnse testamentum. Hier werd het begrip O.T. en N.T. in het leven geroepen.

Lees verder
1949
2020-12-01
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Testament

of uiterste wil, akte houdende de verklaring van hetgeen iemand wil, dat na zijn dood zal geschieden. T. is herroepelijk en kan reeds op 18-jarige leeftijd worden gemaakt. Men mag bij T. geen inbreuk maken op het wettelijk erfdeel*. De Nederl. wet erkent drie vormen:1. bij authentieke akte (de gebruikelijke), 2. (h)olografisch T. (eigenhandig gesch...

Lees verder
1948
2020-12-01
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

testament

o. 1 uiterste wil; 2 de nagelaten christelijke godsdienstoorkonden (bijbel).

1939
2020-12-01
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Testament

Familietest na de dood.

1937
2020-12-01
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Testament

Een testament is een herroepbare akte, waarin iemand verklaart, wat hij wil, dat na zijn dood met zijn goed zal geschieden. De wet kent drie vormen van testament: Openbaar testament: De erflater vertelt zijn uiterste wilsbeschikking aan den notaris. Deze steil die op schrift en leest ze den erflater voor. Vindt deze de akte goed, dan wordt die gete...

Lees verder
1933
2020-12-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Testament

(Lat. testamentum), uiterste wilsbeschikking, waarin de erflater (veelal op door de wet voorgeschreven vormelijke wijze) bepaalt wat er met zijn vermogen na overlijden dient te geschieden. Reeds in zeer oude rechten treft men het t. aan (Perzisch, Armeensch, Romeinsch recht), zij het met zekere beperkingen (Joodsch recht, recht van den Islam). In h...

Lees verder
1928
2020-12-01
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Testament

Een testament is een akte, waarin iemand — de erflater — verklaart, wat hij wil, dat na zijn overlijden ten aanzien van de zaken, waarover hij zeggenschap heeft, geschieden zal. Allereerst gaat het in den regel over het vermogen van den erflater, maar het kan ook andere beschikkingen bevatten. Onze wet kent drie vormen van testament n.l...

Lees verder
1926
2020-12-01
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Testament

De Heilige Schrift bevat twee hoofddeelen, bekend onder de namen: het Oude en het Nieuwe Testament, ’t Gebruik dezer benamingen is te danken aan de Vulgata (zie het artikel) die in 2 Cor. 3:14 het Grieksche woord diathekè (Hebreeuwsch: berit = verbond) heeft overgezet door testamentum = beschikking, bedeeling. Onder testament of verbon...

Lees verder
1916
2020-12-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Testament

Testament - zie UITERSTE WIL.

1914
2020-12-01
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

testament

testament - o., uiterste wil, laatste wilsbepaling; de christelijke godsdienstoorkonden (bij bel).

1910
2020-12-01
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Testament

Testament - uiterste wil; laatste wil. Aanwijzing, hoe na het overlijden met iemands nalatenschap moet worden gehandeld.

1898
2020-12-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Testament

Testament - o. (-en), uiterste wil : eene beschikking waarbij iem. verklaart hoe, na zijn overlijden met zijne goederen moet gehandeld worden; geschrift waarin dit vervat is; zonder testament, ab intestato; (fig.) hij mag zijn testament wel maken, hij verkeert in levensgevaar; — (bijb.) het Oude en het Nieuwe Testament, de gewijde boeken, het...

Lees verder
1870
2020-12-01
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Testament

Testament of uiterste wil (ultima voluntas) is de beschikking, waarbij iemand verklaart, hoe na zijn overlijden met zijne goederen moet gehandeld worden. Volgens sommigen is het woord afkomstig van testatio mentis (getuigenis van den geest). Het begrip van testament staat in het naauwste verband met dat van eigendom. Bij minder ontwikkelde volkeren...

Lees verder
1864
2020-12-01
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

testament

testament - o. (testamenten), uiterste wil, uiterste wilsbeschikking; geschrift waarin deze vervat is; zonder testament, ab intestato; een olographisch (eigenhandig geschreven) testament; (bijb.) het Oude en het Nieuwe Testament, de gewijde boeken, het Oude en het Nieuwe Verbond; (fig.) hij mag zijn testament wel maken, hij verkeert in levensgevaar...

Lees verder