Synoniemen van Test

2019-07-10

test

hoofd. Sla je lat op zijn test stuk. Ik had hem wel eens willen zien rollen met z'n test tegen de daaien (keien).

2017-09-07

Test

Test - een meetinstrument dat op een gestandaardiseerde manier vaardigheden, vermogens of competenties van een cliënt in kaart brengt.

2016-12-20

Test

In het Nederlands is een onderscheid in zwang geraakt tussen het uit het Engels overgenomen woord 'test' en het door A.D. de Groot voorgestelde woord '(studie-)toets'. Onder test verstaan we instrumenten voor het meten van psychologische karakteristieken van mensen, voorzover ze niet direct door opzettelijke inspanningen (bijvoorbeeld onderwijs) zijn beïnvloed. Voorbeelden: (algemene) intelligentietests, tests voor reactievermogen, tests voor afzonderlijke cognitieve functies (bijvoorbeeld ge...

2017-11-01

test

test - Zelfstandignaamwoord 1. probeersel Deze schets was alleen maar een test om te zien of het idee zou kunnen gaan werken. 2. praktische controle op een bepaalde eigenschap We hebben deze lamp aan een aantals tests onderworpen en toen konden we hem goedkeuren. 3. toets, examen Hij heeft de test onvoldoende gemaakt en is dus niet aangenomen voor dez...

2019-07-10

test

test - v. proefeed, de afzwering van den paus (in Engeland)

2017-02-23

test

Onderzoek, vaak om speciaal één ding te onderzoeken. Een test kan in een laboratorium worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met een beetje bloed of plas van een persoon. Een dokter kan een test bij een persoon uitvoeren, bijvoorbeeld met een naald in de voetzool prikken om te kijken of de zenuwen goed werken. Een psycholoog kan een test bij een kind afnemen door een vragenlijst te laten invullen. Kijk ook bij diagnostische test, intelligentie, laboratoriumtest, psychologisch onderzoek, screeningst...

2019-10-22

Test

Het Eng. woord voor proef, in de psychotechniek veelvuldig gebruikt voor de steekproeven, die aangepast aan het practische leven den aanleg van den persoon op bepaalde gebieden moeten bepalen. Als zoodanig wordt de t. dan ook veel gebruikt in de differentieele psychologie, voor de onderzoekingen van complexen-eigenschappen en vooral voor de intelligentie. De t. worden ook toegepast in de paedagogie, de psychiatrie en de beroepspsychologie. Zooals bij alle psychotechnische keuringen moeten de t....

2017-11-14

test

test - zelfstandig naamwoord 1. onderzoek waarmee je nagaat hoe iets in elkaar zit ♢ er werd bij hem een DNA-test afgenomen 2. pot of schotel van aardewerk, bestemd voor op het vuur ♢ oma zette een testje met eten op de kachel 3. onderzoek naar iemands kennis, vaardigheden of inzicht ...

2017-05-03

Test

Een gestructureerde proef die aan moet geven in welke mate een structuur, systeem, routing, persoon, groep of afdeling geschikt is voor het realiseren van een huidig of toekomstig doel. Bij het testen van dingen of personen komen problemen van validiteit, betrouwbaarheid en objectiviteit aan de orde. Door standaardisatie probeert men ongewenste neveneffecten te vermijden.

2019-08-13

Test

Indien men een aantal personen een bepaalde serie gelijke opgaven voorlegt met het doel hun eigenschappen te toetsen, dan heten die opgaven tests. In enkele grote bedrijven onderzoekt men soms nieuw aan te nemen personeel op vlugheid, zorgvuldigheid, doortastendheid enz. Dit kan bijv. op deze wijze geschieden: men plaatst hen in een lokaal. Daar krijgen zij allen een kaart voor zich, waarop, als op een schaakbord, 64 vierkantjes staan. In die vierkantjes zijn drie, vier of vijf stippen op de mee...

2017-05-16

Test plan

A test plan is a document describing the scope, approach, resources and schedule of intended test activities. It identifies amongst others test items, the features to be tested, the testing tasks, who will do each task, degree of tester independence, the test environment, the test design techniques and entry and exit criteria to be used, and the rationale for their choice, and any risks requiring contingency planning. It is a record of the test planning process.

2019-08-15

Intelligentie-test

➝ Test.

2017-05-16

Test basis

The test basis are all documents from which the requirements of a component or system can be inferred. The documentation on which the test cases are based. If a document can be amended only by way of formal amendment procedure, then the test basis is called a frozen test basis.

2019-04-24

Definitie-test

Definitie-test - → Test.

2017-05-16

Test execution

Test execution is the process of running a test on the component or system under test, producing actual result(s).

2017-05-16

Test strategy

A test strategy is a high-level description of the test levels to be performed and the testing within those levels for an organization or programme (one or more projects).

2017-02-23

diagnostische test

Een test die de dokter doet om tot een diagnose te komen. Kijk ook bij screeningstest, test.

2018-12-02

2. test

2. test - (Eng.) v. proefeed, de afzwering van den Paus (in Engeland); — ontvlammingspunt van petroleum : vele branden ontstaan door petroleum, omdat de test veel te laag is; Russische petroleum heeft veel hooger test dan de Amerikaansche.

2017-05-16

Test approach

Test approach is the implementation of the test strategy for a specific project. It typically includes the decisions made that follow based on the (test) project’s goal and the risk assessment carried out, starting points regarding the test process, the test design techniques to be applied, exit criteria and test types to be performed.

2017-03-28

stress test

stress test - Jargon om een nieuw computersysteem onder moeilijke omstandigheden te testen. Ook: een methode om te berekenen hoe een portefeuille van financiële producten (meestal derivaten) zich wat risico’s betreft gedraagt onder extreme omstandigheden.