Synoniemen van Test

2019-08-26

Test

In het Nederlands is een onderscheid in zwang geraakt tussen het uit het Engels overgenomen woord 'test' en het door A.D. de Groot voorgestelde woord '(studie-)toets'. Onder test verstaan we instrumenten voor het meten van psychologische karakteristieken van mensen, voorzover ze niet direct door opzettelijke inspanningen (bijvoorbeeld onderwijs) zijn beïnvloed. Voorbeelden: (algemene) intelligentietests, tests voor reactievermogen, tests voor afzonderlijke cognitieve functies (bijvoorbeeld ge...

Lees verder
2019-08-26

Test

Een gestructureerde proef die aan moet geven in welke mate een structuur, systeem, routing, persoon, groep of afdeling geschikt is voor het realiseren van een huidig of toekomstig doel. Bij het testen van dingen of personen komen problemen van validiteit, betrouwbaarheid en objectiviteit aan de orde. Door standaardisatie probeert men ongewenste neveneffecten te vermijden.

2019-08-26

test

Onderzoek, vaak om speciaal één ding te onderzoeken. Een test kan in een laboratorium worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met een beetje bloed of plas van een persoon. Een dokter kan een test bij een persoon uitvoeren, bijvoorbeeld met een naald in de voetzool prikken om te kijken of de zenuwen goed werken. Een psycholoog kan een test bij een kind afnemen door een vragenlijst te laten invullen. Kijk ook bij diagnostische test, intelligentie, laboratoriumtest, psychologisch onderzoek, screeningst...

Lees verder
2019-08-26

Test

Test - een meetinstrument dat op een gestandaardiseerde manier vaardigheden, vermogens of competenties van een cliënt in kaart brengt.

2019-08-26

test

test - Zelfstandignaamwoord 1. probeersel Deze schets was alleen maar een test om te zien of het idee zou kunnen gaan werken. 2. praktische controle op een bepaalde eigenschap We hebben deze lamp aan een aantals tests onderworpen en toen konden we hem goedkeuren. 3. toets, examen Hij heeft de test onvoldoende gemaakt en is dus niet aangenomen voor dez...

Lees verder
2019-08-26

test

test - zelfstandig naamwoord 1. onderzoek waarmee je nagaat hoe iets in elkaar zit ♢ er werd bij hem een DNA-test afgenomen 2. pot of schotel van aardewerk, bestemd voor op het vuur ♢ oma zette een testje met eten op de kachel 3. onderzoek naar iemands kennis, vaardigheden of inzicht ...

Lees verder
2019-08-26

test

hoofd. Sla je lat op zijn test stuk. Ik had hem wel eens willen zien rollen met z'n test tegen de daaien (keien).

Lees verder
2019-08-26

test

test - v. proefeed, de afzwering van den paus (in Engeland)

2019-08-26

Test

Indien men een aantal personen een bepaalde serie gelijke opgaven voorlegt met het doel hun eigenschappen te toetsen, dan heten die opgaven tests. In enkele grote bedrijven onderzoekt men soms nieuw aan te nemen personeel op vlugheid, zorgvuldigheid, doortastendheid enz. Dit kan bijv. op deze wijze geschieden: men plaatst hen in een lokaal. Daar krijgen zij allen een kaart voor zich, waarop, als op een schaakbord, 64 vierkantjes staan. In die vierkantjes zijn drie, vier of vijf stippen op de mee...

Lees verder