Wat is de betekenis van Tesch?

2024-07-17
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Tesch

Tesch, Jean Baptiste Victor, Belgisch staatsman, *12.3.1812 Messancy, +16.6.1892 Messancy. Advocaat in Aarlen. Van 1848 tot zijn dood was Tesch lid van de → Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij behoorde tot 1847 tot de → unionisten, daarna tot de liberalen. Van 1850 tot 1852 en van 1857 tot 1865 was hij minister van Justitie. Hij speelde een bela...

2024-07-17
Lexicon Beeldende Kunstenaars

Pieter Scheen (1980)

Tesch

P. C. Werkzaam omstreeks 1832-1849. Steentekenaar, kaartsteengraveur (tekenaar ?).Scheen 1946 en 1970; Waller.

2024-07-17
Woordenboekje Nederlandse Jiddisch

H. Beem (1975)

Tesch

a. zakken; Nieuwhoogduits Taschen; b. = tisch.

2024-07-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Tesch

Pieter, Ned. geoloog, *2.1.1879 ’s-Gravenhage, 119.9.1961 Haarlem. In 1902 werd Tesch mijningenieur te Delft en in 1918 directeur van de Rijks Geologische Dienst. Hij stelde de geologische kaart (schaal 1:50000) van Nederland samen. Grote bekendheid verkreeg hij door zijn studie over het ontstaan van de Ned. duinen. Werken: De vorming van de...