Wat is de betekenis van Terstond inschrijven?

2017
2021-05-16
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Terstond inschrijven

Terstond inschrijven is het terstond inschrijven van de voor een inschrijving nodige stukken na de aanbieding hiervan in de openbare registers, indien de aangeboden stukken aan de wettelijke eisen voldoen en de andere wettelijke vereisten voor inschrijving zijn vervuld.