2019-05-20

Terrorisme

Terrorisme is het plegen van geweld of het uitoefenen van ernstige dreiging met een politieke of religieuze reden. Het doel van terrorisme is om politieke verandering te bewerkstelligen. Sinds de aanslagen op 11 september 2001 op het World Trade Center in New York valt de term terrorisme steeds vaker. Hoewel de term terrorisme in de afgelopen tien jaar steeds meer wordt gebruikt, is het absoluut geen nieuw fenomeen. Aan het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw bestond e...

Lees verder
2019-05-20

Terrorisme

De meest gebruikelijke betekenis van terrorisme is die van gewelddadige aanslagen en andere daden van terreur gepleegd door gewelddadige oppositiegroepen met het oog op het zaaien van angst als middel tot politieke verandering. De kortste definitie van terrorisme komt van de terreurdeskundige Alex Schmid: 'oorlogsmisdrijven in vredestijd'. Een VN-resolutie uit 1999 spreekt van 'daden die bedoeld zijn om grote angst te zaaien onder het publiek, een groep personen of bepaalde personen, gepleegd ui...

Lees verder
2019-05-20

Terrorisme

Terrorisme volgens de Nederlandse overheid: ‘het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden’. Er zijn internationaal ruim tweehonderd verschillende definities van ‘terrorisme’ in omloop. Door het politie...

Lees verder
2019-05-20

Terrorisme

Terrorisme is met geweld doelen bereiken middels publiek spektakel. Ultiem is de suïcide aanval in de openbare ruimte waarbij omstanders worden gedood. Terrorisme kent een opdrachtgever, dader en maatschappelijke omgeving. Terroristen met hun ideologie, dader met de vaak willekeurige slachtoffers en de disproportionele invloed van publieke media. Door met geweld doelbewust publieke angst te zaaien trekken terroristen aandacht voor hun politieke boodschap (Rote Armee). Zelfopoffering om ander...

Lees verder
2019-05-20

Terrorisme

Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD): het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensenlevens gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappijontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

2019-05-20

Terrorisme

Het plegen van ernstig geweld, zoals vernielingen, gijzelingen of aanslagen, om een bepaald politiek of religieus doel te bereiken. Meestal vallen er veel burgerslachtoffers.

2019-05-20

Terrorisme

Het plegen van gewelddaden om politieke doelen te bereiken. Tot de methoden die terroristen hanteren behoren bomaanslagen, gijzelingen, moorden en lynchpartijen. De moord op de Joegoslavische koning Alexander I en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Barthou in oktober 1934 door een Kroaat was een terroristische actie. Na de Tweede Wereldoorlog bedienden bewegingen als de Palestine Liberation Organization (PLO, Palestijnse Bevrijdingsorganisatie), het Irish Republican Army (IRA, Ierse Repub...

Lees verder
2019-05-20

terrorisme

terrorisme - Zelfstandignaamwoord 1. het ontwrichten van een samenleving door terreurdaden tegen burgers vaak met een politiek of religieus oogmerk Woordherkomst afgeleid van terror of terreur met het achtervoegsel -isme Verwante begrippen terreur, terrorist, terroristisch

Lees verder
2019-05-20

terrorisme

terrorisme - zelfstandig naamwoord uitspraak: ter-ro-ris-me 1. gebruik van dreigend gewelddadig gedrag om politieke doelen te bereiken ♢ deze organisatie wordt beschuldigd van terrorisme Zelfstandig naamwoord: ter-ro-ris-me het terrorisme

Lees verder
2019-05-20

Terrorisme

Terrorisme - o. schrikbewind (inz. in Frankrijk in 1793 en 1795).

2019-05-20

Terrorisme

Terrorisme - schrikbewind (zie TERREUR, Suppl.).