Wat is de betekenis van Terrorisme?

2024-04-18
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Terrorisme

Terrorisme is het plegen van geweld of het uitoefenen van ernstige dreiging met een politieke of religieuze reden. Het doel van terrorisme is om politieke verandering te bewerkstelligen. Sinds de aanslagen op 11 september 2001 op het World Trade Center in New York valt de term terrorisme steeds vaker. Hoewel de term terrorisme in de afgelopen tien...

2024-04-18
Jannes H Mulder

Jannes H Mulder (2024)

Terrorisme

Terrorisme is met angst, geweld én publiek spektakel iets proberen te bereiken. Terroristen vragen aandacht door angst te zaaien. Ultiem terrorisme is de suïcide in de openbare ruimte waarbij omstanders worden gedood. Potentiële medestanders denken 'mijn beweging heeft gelijk! Anders zou deze martelaar dit niet doen!'. In...

2024-04-18
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

terrorisme

terrorisme - Zelfstandignaamwoord 1. het ontwrichten van een samenleving door terreurdaden tegen burgers vaak met een politiek of religieus oogmerk Woordherkomst afgeleid van terror of terreur met het achtervoegsel -isme Verwante begrippen terreur, terrorist, terroristisch

2024-04-18
Begrippenlijst van het COB

Nederlands Instituut Fysiek Veiligheid (2019)

Terrorisme

Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloe...

2024-04-18
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

terrorisme

terrorisme - zelfstandig naamwoord uitspraak: ter-ro-ris-me 1. gebruik van dreigend gewelddadig gedrag om politieke doelen te bereiken ♢ deze organisatie wordt beschuldigd van terrorisme Zelfstandig naamwoord: ter-ro-ris-me ...

2024-04-18
Peter Knoope

CT (Counter-Terrorism) Expert

Terrorisme

Terrorisme volgens de Nederlandse overheid: ‘het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke...

2024-04-18
Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Terrorisme

De meest gebruikelijke betekenis van terrorisme is die van gewelddadige aanslagen en andere daden van terreur gepleegd door gewelddadige oppositiegroepen met het oog op het zaaien van angst als middel tot politieke verandering. De kortste definitie van terrorisme komt van de terreurdeskundige Alex Schmid: 'oorlogsmisdrijven in vredestijd'. Een VN-r...

2024-04-18
Basisboek integrale veiligheid begrippenlijst

Wouter Stol (2006)

Terrorisme

Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD): het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensenlevens gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappijontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-18
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Terrorisme

Het plegen van ernstig geweld, zoals vernielingen, gijzelingen of aanslagen, om een bepaald politiek of religieus doel te bereiken. Meestal vallen er veel burgerslachtoffers.