Wat is de betekenis van Terrorisme?

2021
2021-09-19
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Terrorisme

Terrorisme is het plegen van geweld of het uitoefenen van ernstige dreiging met een politieke of religieuze reden. Het doel van terrorisme is om politieke verandering te bewerkstelligen. Sinds de aanslagen op 11 september 2001 op het World Trade Center in New York valt de term terrorisme steeds vaker. Hoewel de term terrorisme in de afgelopen tien...

Lees verder
2019
2021-09-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

terrorisme

terrorisme - Zelfstandignaamwoord 1. het ontwrichten van een samenleving door terreurdaden tegen burgers vaak met een politiek of religieus oogmerk Woordherkomst afgeleid van terror of terreur met het achtervoegsel -isme Verwante begrippen terreur, terrorist, terroristisch

Lees verder
2019
2021-09-19
NIFV

Nederlands Instituut Fysiek Veiligheid

Terrorisme

Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloe...

Lees verder
2018
2021-09-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

terrorisme

terrorisme - zelfstandig naamwoord uitspraak: ter-ro-ris-me 1. gebruik van dreigend gewelddadig gedrag om politieke doelen te bereiken ♢ deze organisatie wordt beschuldigd van terrorisme Zelfstandig naamwoord: ter-ro-ris-me ...

Lees verder
2017
2021-09-19
Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Terrorisme

Terrorisme is met geweld én publiek spektakel iets proberen te bereiken. Ultiem terrorisme is de suïcide aanval in de openbare ruimte waarbij omstanders worden gedood. Terroristen trekken aandacht door doelbewust publieke angst te zaaien. Levende bommen werken als geloofwaardigheid verhogend middel. Medestanders denken 'de beweging...

Lees verder
2016
2021-09-19
Peter Knoope

CT (Counter-Terrorism) Expert

Terrorisme

Terrorisme volgens de Nederlandse overheid: ‘het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke...

Lees verder
2007
2021-09-19
Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Terrorisme

De meest gebruikelijke betekenis van terrorisme is die van gewelddadige aanslagen en andere daden van terreur gepleegd door gewelddadige oppositiegroepen met het oog op het zaaien van angst als middel tot politieke verandering. De kortste definitie van terrorisme komt van de terreurdeskundige Alex Schmid: 'oorlogsmisdrijven in vredestijd'. Een VN-r...

Lees verder
2006
2021-09-19
Basisboek integrale veiligheid

Begrippenlijst uit basisboek integrale veiligheid

Terrorisme

Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD): het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensenlevens gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappijontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan...

Lees verder
2004
2021-09-19
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Terrorisme

Het plegen van ernstig geweld, zoals vernielingen, gijzelingen of aanslagen, om een bepaald politiek of religieus doel te bereiken. Meestal vallen er veel burgerslachtoffers.

1996
2021-09-19
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Terrorisme

Het plegen van gewelddaden om politieke doelen te bereiken. Tot de methoden die terroristen hanteren behoren bomaanslagen, gijzelingen, moorden en lynchpartijen. De moord op de Joegoslavische koning Alexander I en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Barthou in oktober 1934 door een Kroaat was een terroristische actie. Na de Tweede Wereldoorlo...

Lees verder
1993
2021-09-19
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Terrorisme

gewelddaden met een politiek doel

1985
2021-09-19
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Terrorisme

o. stelselmatig gebruik van terreur. (e) Bij de analyse van het politieke terrorisme in de periode 1979—83 blijkt een aantal belangwekkende ontwikkelingen. Vier groepen maken gebruik van terreurdaden en -acties: 1. repressieve overheden, nl. totalitaire en dictatoriale regimes, die o.a. met terreurmiddelen hun machtsposities beveiligen; 2. g...

Lees verder
1973
2021-09-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

terrorisme

[<Lat.], o., het uitoefenen van macht door intimidatie, het dreigen met en/of hanteren van geweld met politieke oogmerken. (e) Er kunnen verschillende vormen van terrorisme onderscheiden worden. Allereerst is er het terrorisme als verzamelnaam voor alle vormen van niet-vreedzaam contact (uiteenlopend van het laten molesteren van staatsburgers va...

Lees verder
1972
2021-09-19
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Terrorisme

o. stelselmatig gebruik van terreur. © Bij de analyse van het politieke terrorisme in de periode 1979-83 blijkt een aantal belangwekkende ontwikkelingen. Vier groepen maken gebruik van terreurdaden en -acties: 1. repressieve overheden, nl. totalitaire en dictatoriale regimes, die o.a. met terreurmiddelen hun machtsposities beveiligen; 2. guerr...

Lees verder
1955
2021-09-19
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Terrorisme

het uitoefenen van terreur.

1950
2021-09-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Terrorisme

(Fr.), o., het gedwee maken of demoraliseren van een bevolking door daden van terreur; het uitoefenen van terreur.

1948
2021-09-19
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

terrorisme

o. schrikbewind, inz. dat in Frankrijk gedurende de revolutie (1793—94); schrikaanjaging door daden v. geweld en willekeur.

1926
2021-09-19
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Terrorisme

of schrikbewind is de regeering door bruut geweld. Men spaart dan het heiligste niet, maar brandt en moordt om zijn doel te bereiken. Zulk een terrorisme of terreur heerschte er onder Robespierre met zijn guillotine, die een ieder, die hem in den weg stond, liet onthoofden. Onder terreur blanche (de vlag der Bourbons was wit) verstond men de bloedi...

Lees verder
1916
2021-09-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Terrorisme

Terrorisme - schrikbewind (zie TERREUR, Suppl.).

1898
2021-09-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Terrorisme

Terrorisme - o. schrikbewind (inz. in Frankrijk in 1793 en 1795).