Wat is de betekenis van Terragium?

2024-07-15
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Terragium

Terragium (of: campipars, deelbouw), in de Middeleeuwen een belasting in natura die door de landbouwer aan de heer werd afgedragen ter betaling van zijn → tenure. Het terragium bestond uit een deel van de oogst. In de Nederlanden kende men het cijnsstelsel; in Artesië en Henegouwen de deelbouw.

2024-07-15
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Terragium

(of: campipars. deelbouw). tijdens de Middeleeuwen belasting in natura door de landbouwer te betalen voor zijn → tenure. bestaande uit een zeker percentage van de oogst. Deze deelbouw overheerste in Hene- gouwen en Artois. De overige Nederlanden kenden het cijnsstelsel.

Gerelateerde zoekopdrachten