Wat is de betekenis van Teringachtig?

2023-03-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Teringachtig

adj., tarringeftich.

2023-03-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Teringachtig

bn. (-er, -st), aan de tering lijdende : er teringachtig uitzien, zo alsof men de tering had ; een teringachtig gestel.

2023-03-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

teringachtig

bn.: een teringachtig gestel, een teringachtige familie.

2023-03-30
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

teringachtig

bn. (-er, -st) (als) de tering hebbend: een gestel; er uitzien.

2023-03-30
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Teringachtig

Teringachtig - bn. (-er, -st), aan de tering lijdends. : er teringachtig uitzien, zoo alsof men de tering had: een teringachtig gestel. TERINGACHTIGHEID, v.