Wat is de betekenis van ten anker liggen?

2024-06-15
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

ten anker liggen

met een boot of schip stilliggen omdat het anker uitgehangen is. Voorbeelden: Tenzij door of vanwege de dienst van het loodswezen daarvan ontheffing wordt verleend, moet op een gemeerd of ten anker liggend dan wel aan de grond zittend schip een persoon aanwezig zijn die de wacht houdt en die, bij aanroepen door een ambtenaar belast me...