Wat is de betekenis van temperatuurschaal?

2024-06-17
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-17
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

temperatuurschaal

temperatuurschaal - Zelfstandignaamwoord 1. een methode om de temperatuur in een getal uit te drukken Woordherkomst samenstelling van temperatuur en schaal Verwante begrippen Fahrenheit, kelvin, Celsius, Réaumur

2024-06-17
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

temperatuurschaal

temperatuurschaal - zelfstandig naamwoord uitspraak: tem-pe-ra-tuur-schaal 1. schaal waarvan je de temperatuur kunt aflezen ♢ op de temperatuurschaal kon je zien dat het 20 graden was Zelfstandig naamwoord: tem-pe-ra-tuur-schaal ...

2024-06-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Temperatuurschaal

v., thermometerschaal: de temperatuurschaal van Celsius.

2024-06-17
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Temperatuurschaal

Deze is theoretisch vastgelegd in de thermodynamische of Kelvinschaal. Als nulpunt kiest men het absolute nulpunt (d.i. -273,14° C; zie ➝ Temperatuur, 1°) en men legt de grootte van een graad vast door het verschil in temperatuur tusschen onder normale omstandigheden smeltend ijs en kokend water 100 te nemen. Alle andere temperaturen worden...

2024-06-17
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

temperatuurschaal

v. (...schalen) schaal bij het meten der temperatuur gebruikt: ➝ absolute - of Kelvin-schaal.

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Temperatuurschaal

v./m. (-schalen), wijze van kalibreren van een thermometer, nl. het verdelen van een reproduceerbaar temperatuurtraject (b.v. lopend van kookpunt tot vriespunt van water) in een aantal gelijke intervallen (graden). Zie temperatuur.