Wat is de betekenis van temperatuurcoëfficiënt?

2024-06-17
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

temperatuurcoëfficiënt

temperatuurcoëfficiënt - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) de gevoeligheid van de elektrische weerstand van een materiaal voor schommelingen in de temperatuur (eenheid: kelvin-1) Woordherkomst samenstelling van temperatuur en coëfficiënt

2024-06-17
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

temperatuurcoëfficiënt

De weerstand (R) van een materiaal hangt af van de temperatuur (t) volgens de formule Rt = R0 (1 + a • t). Hierin noemt men a de temperatuurcoëfficiënt van het materiaal; zie ook supergeleiding.

2024-06-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Temperatuurcoëfficiënt

m. (-en), verandering van een eigenschap tengevolge van een temperatuurstijging van 1°.

2024-06-17
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Temperatuurcoëfficiënt

van een physische grootheid is de relatieve toeneming van deze grootheid ten gevolge van één graad temperatuurverhoging. De relatieve toeneming is de toeneming, gedeeld door de oorspronkelijke waarde. Als voorbeeld kan men de uitzetting van een lichaam beschouwen. Deze is in eerste benadering evenredig met de temperatuursstijging en m...

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Temperatuurcoëfficiënt

m. (-en), getal dat aangeeft in welke mate de temperatuur invloed op een of andere natuurkundige grootheid heeft. Gewoonlijk bedoelt men met de temperatuurcoëfficiënt het getal dat aangeeft met welk deel van zijn oorspronkelijke waarde een grootheid toeneemt als de temperatuur 1 °C stijgt. Een zeer eenvoudig voorbeeld is de uitzetting...

Gerelateerde zoekopdrachten